Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y cyfranwyr pysgota yng Nghymru - Fishing in Wales
Dave Lewis Sea fishing

Ein cyfranwyr

Mae tîm y cyfrannwr pysgota yng Nghymru yn grŵp o bysgotwyr profiadol iawn, ac mae llawer ohonynt wedi teithio o amgylch y byd i fynd ar drywydd gwahanol rywogaethau ac wedi ysgrifennu ar gyfer gwahanol gyhoeddiadau pysgota.

Eto, maen nhw i gyd yn dal i bysgota yng Nghymru – sy’n dyst i’r pysgota mawr sydd ar gael yn ein gwlad!

Mae ein grŵp cyfranwyr yn cynnwys pysgotwyr o bob disgyblaeth – pysgota môr, pysgota plu a physgota bras.

Gyda’i gilydd, mae ganddynt storfa helaeth o wybodaeth am bysgota yng Nghymru-ac maent yma i rannu’r wybodaeth a’r angerdd hwnnw dros bysgota Cymreig gyda chi.

Densie Ashton

Denise Ashton

Mae Denise yn gweithio i Ymddiriedolaeth brithyll gwyllt fel swyddog cyfathrebu. Mae’n fishi’n hedfan yn angerddol a gafodd ei…

Darllen mwy
Tony mair fisherman

Tony Mair

Dysgodd Tony Mair i hedfan pysgod fel Teen ar yr Wysg, fel disgybl yng Ngholeg Crist yn Aberhonddu.Wedi blynyddoedd lawer…

Darllen mwy
Gareth Lewis

Gareth Lewis

Mae Gareth Lewis yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol cymwys, yn aelod o’r Gymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm (GAIA) ac yn…

Darllen mwy
Paul morgan

Paul Morgan

Dechreuodd Paul Morgan werthu llyfrau pysgota a chwaraeon ail-law yn 1982, tra roedd yn dal i weithio fel beili dŵr…

Darllen mwy
Theo pike

Theo Pike

Mae Theo Pike yn awdur amgylcheddol, pysgota a marchnata llawrydd. Mae’n Gadeirydd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth afonydd y De-ddwyrain, ac yn brif…

Darllen mwy
Sea fishing in Wales

Alan Parfitt

Mae Alan yn ‘ Parf ‘ Mae Parfitt yn gêm gydol oes ac yn pysgotwr môr sydd wedi pysgota ar…

Darllen mwy
Wynn Davies

Wynn Davies

Mae Wynn, sy’n ysgrifennwr pysgota ac yn olygydd llawrydd, wedi ysgrifennu nifer o erthyglau ar gyfer cyhoeddiadau pysgota dros y…

Darllen mwy

Louis Noble

Yn wreiddiol o swydd Amwythig lle dysgodd i chwifio pysgod yn gynnar ar Afon Hafren, mae gan Louis 60 mlynedd…

Darllen mwy

Oliver Burch

Mae Oliver Burch yn hyfforddwr pysgota gêm yr Ymddiriedolaeth bysgota a chanllaw pysgota anghyfreithlon sy’n gweithredu yn nalgylchoedd Gwy a…

Darllen mwy

Kieron Jenkins

Wedi ei eni a’i fagu ar afonydd a llynnoedd De Cymru, enillodd Kieron Jenkins ei gap cyntaf yn naw oed,…

Darllen mwy

Dave Lewis

Mae Dave Lewis yn ymladdwr tân wedi ymddeol, sydd bellach yn gweithio fel newyddiadurwr llawn amser/ffotograffiaeth. Ef yw golygydd ymgynghorol…

Darllen mwy

George Barron

Cefais fy ngeni mewn tref fechan o’r enw Aberfeldy ar lannau Afon nerthol TAY yn yr Alban lle dechreuais bysgota…

Darllen mwy

Dominic Garnett

Mae Dominic Garnett yn awdur, ffotograffydd ac awdur chwe llyfr sy’n gweithio ar ei liwt ei hun, gan gynnwys ‘…

Darllen mwy

Steffan Jones

Ac yntau’n awdur a chanllaw pysgota enwog am dros 20 mlynedd, mae Steffan Jones wedi pysgota am frithyllod y môr…

Darllen mwy

Gayle Marsh

Ces i fy magu i bysgota am frithyll Brown gwyllt ar afon Tawe ym mhen blaen Cwm Tawe. Yna, cipiodd…

Darllen mwy
Dave Collins

Dave Collins

Dechreuodd Dave Collins bysgota fel bachgen yn y 1950au gan ddal Roach a draenogiaid ar y Derwent, a Chamlas Trent…

Darllen mwy
Ceri Thomas River Wye pike

Ceri Thomas

Ceri Thomas yw rheolwr marchnata pysgota yng Nghymru, ac mae hefyd yn gweithio i bysgota o Gymru i fynd i’r…

Darllen mwy

Adam Fisher

Mae gan Adam Fisher dros 30 mlynedd o brofiad o bysgota, a chafodd ei fagu ar Afon Gwy, gan roi…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy