Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gareth Lewis - Fishing in Wales
Gareth Lewis

Gareth Lewis

Gareth Lewis

Mae Gareth Lewis yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol cymwys, yn aelod o’r Gymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm (GAIA) ac yn aelod o dîm Partridge pro Fly clymu.

Hefyd, mae Gareth wedi cynrychioli Cymru mewn nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol gan gynnwys y ffair ryngwladolo fri.

Yn hanu o waelod Parc Cenedlaethol hardd a hardd Bannau Brycheiniog, De Cymru, mae Gareth yn angerddol am bysgota plu yng Nghymru ac mae ganddo gariad arbennig at bysgota nentydd bach.

Gareth Lewis

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy