Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gareth Lewis - Fishing in Wales
Gareth Lewis

Gareth Lewis

Gareth Lewis

Mae Gareth Lewis yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol cymwys, yn aelod o’r Gymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm (GAIA) ac yn aelod o dîm Partridge pro Fly clymu.

Hefyd, mae Gareth wedi cynrychioli Cymru mewn nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol gan gynnwys y ffair ryngwladolo fri.

Yn hanu o waelod Parc Cenedlaethol hardd a hardd Bannau Brycheiniog, De Cymru, mae Gareth yn angerddol am bysgota plu yng Nghymru ac mae ganddo gariad arbennig at bysgota nentydd bach.

Gareth Lewis

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy