Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Rhywogaethau - Fishing in Wales

Gydag ardal enfawr o arfordir, ynghyd â channoedd o lynnoedd a miloedd o afonydd a nentydd, mae gan Gymru amrywiaeth eang o rywogaethau pysgod. Mae hyn yn golygu bod gennym ni rywbeth i’w gynnig i bob math o onglydd. Gyda physgod môr, pysgod bras a rhywogaethau pysgod hela i’w gweld yn llythrennol ym mhob cwr o Gymru, yma rydym wedi rhestru pob prif rywogaeth o bysgod sydd i’w cael yn nyfroedd Cymru, gyda manylion yr amseroedd gorau i’w dal ar ein siart dymhorol. Mae arweiniad, nid yn unig i bysgotwyr, ein rhestr o rywogaethau pysgod, yn addysgol hefyd.