Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Oliver Burch - Fishing in Wales

Oliver Burch

Oliver Burch

Mae Oliver Burch yn hyfforddwr pysgota gêm yr Ymddiriedolaeth bysgota a chanllaw pysgota anghyfreithlon sy’n gweithredu yn nalgylchoedd Gwy a Wysg yn y Canolbarth a’r De-ddwyrain.

Mae Oliver hefyd yn pysgota’n helaeth am Grayling, eog a brithyll môr. Yn awdur toreithiog, mae Oliver yn cyfrannu adroddiad misol i lythyr e-newyddion a gwefan pasbort pysgota Sefydliad Gwy ac Wysg.

Oliver Burch-canllaw

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy