Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Dave Collins - Fishing in Wales
Dave Collins

Dave Collins

Dave Collins

Dechreuodd Dave Collins bysgota fel bachgen yn y 1950au gan ddal Roach a draenogiaid ar y Derwent, a Chamlas Trent a Merswy. Dechreuodd bysgota’n anghyfreithlon am frithyllod a sewin ar afon Ogwr, ar ôl symud i dde Cymru ar ddechrau’r 60au, ar adeg pan oedd yr afon yn aml yn rhedeg “Beibl DU” o’r pyllau glo yn y tri chwm i fyny’r afon, a phan oedd pysgod trasig yn lladd ar afonydd Cymru yn fwy cyffredin o ganlyniad i lygredd diwydiannol yn hytrach nag amaethyddol.

Yn gweithio am flynyddoedd lawer o’r 70au cynnar yn ne-ddwyrain Lloegr, yn golygu bod Pike, tench a Carp yn pysgota ar ddyfroedd llonydd lleol, a physgota farwol glwy ar y Kennet, oedd y diet styffiach ond wedyn roedd pysgota plu yn cymryd drosodd eto, wrth bysgota ar y Wiltshire Avon.

Yn byw yn y Gororau am yr 16 mlynedd diwethaf, gyda physgota bendigedig Sefydliad Gwy ac Wysg ar garreg ei ddrws, ac fel is-gadeirydd Cymdeithas Bysgota Gwent, mae’r rhan fwyaf o’i amser bellach yn cael ei dreulio’n brithyll a Grayling pysgota. Fel Biolegydd, roedd ei ddiddordebau mewn infertebratau dyfrol, “bwyd pysgod” a chlymu clymu yn anochel, a gellir gweld ei batrymau ef ac aelodau eraill y clwb ar wefan Cymdeithas Bysgota Gwent.

Mae’r clwb wrth ei fodd bod ein papur ar hybu genweirio, a gyflwynwyd i Gyfoeth Naturiol Cymru a Visit Wales yn 2018, wedi darparu’r catalydd ar gyfer “pysgota yng Nghymru” ac rydym yn parhau i lobïo dros fuddiannau pysgota â helgig a’r Llywodraeth yng Nghymru i gydnabod y genweirio.

Rydym yn gobeithio y bydd ein herthygl ar “bwyd pysgod ar afonydd Cymru” o ddiddordeb i gynulleidfa ehangach drwy’r wefan pysgota yng Nghymru. Llinellau tynn a “Croeso i pysgota yng Nghymru – Croeso i bysgota yn y Gymru.

Dave Collins

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy