Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gayle Marsh - Fishing in Wales

Gayle Marsh

Gayle Marsh

Ces i fy magu i bysgota am frithyll Brown gwyllt ar afon Tawe ym mhen blaen Cwm Tawe.

Yna, cipiodd genweirio cystadlu fi am rai blynyddoedd llwyddiannus, a chynrychiolais Gymru ar lefel ryngwladol mewn timau menywod ac uwch dimau yn null Loch.

Y dyddiau hyn, fy ngwir angerdd yw pysgota am frithyllod Brown gwyllt ar lynnoedd a chronfeydd mynyddoedd yr anialwch yng Nghymru.

Pysgota am y dydd ar Lyn Efyrnwy

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy