Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gayle Marsh - Fishing in Wales

Gayle Marsh

Gayle Marsh

Ces i fy magu i bysgota am frithyll Brown gwyllt ar afon Tawe ym mhen blaen Cwm Tawe.

Yna, cipiodd genweirio cystadlu fi am rai blynyddoedd llwyddiannus, a chynrychiolais Gymru ar lefel ryngwladol mewn timau menywod ac uwch dimau yn null Loch.

Y dyddiau hyn, fy ngwir angerdd yw pysgota am frithyllod Brown gwyllt ar lynnoedd a chronfeydd mynyddoedd yr anialwch yng Nghymru.

Pysgota am y dydd ar Lyn Efyrnwy

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy