Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gayle Marsh - Fishing in Wales

Gayle Marsh

Gayle Marsh

Ces i fy magu i bysgota am frithyll Brown gwyllt ar afon Tawe ym mhen blaen Cwm Tawe.

Yna, cipiodd genweirio cystadlu fi am rai blynyddoedd llwyddiannus, a chynrychiolais Gymru ar lefel ryngwladol mewn timau menywod ac uwch dimau yn null Loch.

Y dyddiau hyn, fy ngwir angerdd yw pysgota am frithyllod Brown gwyllt ar lynnoedd a chronfeydd mynyddoedd yr anialwch yng Nghymru.

Pysgota am y dydd ar Lyn Efyrnwy

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy