Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ceri Thomas - Fishing in Wales
Ceri Thomas River Wye pike

Ceri Thomas

Ceri Thomas

Ceri Thomas yw rheolwr marchnata pysgota yng Nghymru, ac mae hefyd yn gweithio i bysgota o Gymru i fynd i’r afael â holl gêr pysgota‘r cwmni.

Yn ogystal â threulio’i amser rhydd yn pysgota’n anghyfreithlon ar gyfer brithyll, Grayling a brithyll môr, mae Ceri hefyd yn bysgota am barbel, perth a Pike, ynghyd â physgota môr ar gyfer draenogiaid a rhywogaethau eraill.

Gyda dros dri degawd o brofiad yn pysgota yng Nghymru a thramor, mae Ceri hefyd yn benthyg ei ŵyr i nifer o gyhoeddiadau print ac ar-lein, gan gynnwys pysgota plu & cylchgrawn Fly clymu, blog ‘ Fulling Mill ‘, y fishi’n hedfan heddiw ac yn bwyta pysgod cwsg.

Gallwch gadw i fyny gyda’i anturiaethau pysgota ar ei flog pysgota Cymru Fly Wales a chyfrif Instagram.

Ceri Thomas pysgota plu yng Nghymru

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy