Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ceri Thomas - Fishing in Wales
Ceri Thomas River Wye pike

Ceri Thomas

Ceri Thomas

Ceri Thomas yw rheolwr marchnata pysgota yng Nghymru, ac mae hefyd yn gweithio i bysgota o Gymru i fynd i’r afael â holl gêr pysgota‘r cwmni.

Yn ogystal â threulio’i amser rhydd yn pysgota’n anghyfreithlon ar gyfer brithyll, Grayling a brithyll môr, mae Ceri hefyd yn bysgota am barbel, perth a Pike, ynghyd â physgota môr ar gyfer draenogiaid a rhywogaethau eraill.

Gyda dros dri degawd o brofiad yn pysgota yng Nghymru a thramor, mae Ceri hefyd yn benthyg ei ŵyr i nifer o gyhoeddiadau print ac ar-lein, gan gynnwys pysgota plu & cylchgrawn Fly clymu, blog ‘ Fulling Mill ‘, y fishi’n hedfan heddiw ac yn bwyta pysgod cwsg.

Gallwch gadw i fyny gyda’i anturiaethau pysgota ar ei flog pysgota Cymru Fly Wales a chyfrif Instagram.

Ceri Thomas pysgota plu yng Nghymru

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy