Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Sut mae pysgota'n gweithio mewn cymru - Fishing in Wales
llyn fishing wales

Sut mae pysgota’n gweithio mewn cymru

I bysgota yng Nghymru Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o sut mae ein tymhorau pysgota, Deddfau perchnogaeth tir a Rheoliadau yn gweithio.

Pysgota môr: Ar gyfer pysgota môr o’r lan, mae pysgota am ddim, a gallwch ddefnyddio cymaint o rhodenni ag y dymunwch. Mae hyn yn golygu os oes mynediad i’r cyhoedd, gallwch bysgota o unrhyw draeth, Traethlin, pier neu forglawdd yng Nghymru. Nid oes angen trwydded bysgota arbennig ar gyfer pysgota môr-ond dylech fod yn ymwybodol bod rheoliadau ar gael sy’n llywodraethu meintiau gofynnol a nifer y rhywogaethau o bysgod môr y gellir eu cymryd, fel draenogod y môr.

Afonydd a llynnoedd: Mewn dŵr croyw nid oes pysgota cyhoeddus. Mae pob pysgota ar dir preifat. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gael tocyn gan berchennog y bysgodfa er mwyn pysgota. Mae afonydd, llynnoedd a phyllau dŵr fel arfer yn cael eu rhedeg gan glybiau pysgota neu berchenogion preifat. Oddi wrthynt hwy y mae’n rhaid ichi brynu tocyn diwrnod, neu mewn rhai achosion tocyn tymor neu aelodaeth o glwb pysgota.

Mae gennym restr lawn o leoliadau dŵr croyw ar bysgota yng Nghymru, gan gynnwys sut a ble i brynu’r tocyn priodol.

Trwydded gwialen dŵr croyw: yn ogystal â’ch tocyn diwrnod, bydd angen i chi hefyd brynu trwydded gwialen bysgota Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) neu Asiantaeth yr Amgylchedd (ea), sy’n ofynnol o dan y gyfraith er mwyn pysgota mewn dŵr croyw.

Gellir prynu trwyddedau deuddeg mis neu dymor byr ar-lein o www.gov.uk/fishing-licences.

Neu dros y ffôn drwy ffonio Asiantaeth yr amgylchedd ar 0344 800 5386 neu yn bersonol o unrhyw swyddfa bost yng Nghymru a Lloegr. Mae trwyddedau’n rhad ac am ddim i blant rhwng 13 ac 16 oed ond rhaid eu cofrestru. Nid oes angen trwydded ar blant dan 13 oed.

Sylwch bod rheoliadau ar gael sy’n ymwneud â phryd y gallwch bysgota am rywogaethau pysgod bras a helgig (brithyll, eog, brithyll môr) gan gynnwys cyfyngiadau o ran maint y mae’n rhaid cadw atynt, a hefyd dyddiadau pysgota cyfyngedig. Gellir dod o hyd i’r rhain Yma.

Efallai y bydd additional rheolau ar gyfer tir preifat, pysgodfeydd neu’r clwb genweirio, er enghraifft terfynau bagiau brithyll wedi’u stocio neu reolau bachyn yn unig. Fe’ch cynghorir i wirio rheolau’r bysgodfa/lleoliad penodol.

Rydym yn annog pobl i ddal a rhyddhau’r holl rywogaethau dŵr croyw gwyllt yng Nghymru.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is dan-popp-trout.jpg

Prynu trwydded bysgota

Gofyniad cyfreithiol i bysgota mewn dŵr croyw yng Nghymru!…

Darganfyddwch Mwy

Bioddiogelwch

llyn cau fishing
Darganfyddwch Mwy

Lles pysgod

River Rhymney grayling
Darganfyddwch Mwy

Deddfau pysgota yng Nghymru

Fishing Bye Laws in Wales
Darganfyddwch Mwy

Tymhorau pysgota yng Nghymru

Llyn Cwm Orthin
Darganfyddwch Mwy

Daliadau Darllenwyr ac Adroddiadau Pysgota

catch reports wales
Darganfyddwch Mwy

Reasons to buy a Rod Licence – An essential for freshwater angling in Wales

Darganfyddwch Mwy

Record Fish List Wales - Freshwater Species

Welsh record fish
Darganfyddwch Mwy