Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

George Barron - Fishing in Wales

George Barron

George Barron

Cefais fy ngeni mewn tref fechan o’r enw Aberfeldy ar lannau Afon nerthol TAY yn yr Alban lle dechreuais bysgota am frithyllod Brown gwyllt dros 60 o flynyddoedd yn ôl. Tra’n dal i fod yn yr ysgol gynradd Symudodd fy nheulu i’r de o fewn ychydig filltiroedd o ddŵr brith Brown yr un mor eiconig, Loch Leven-Rwy’n dyfalu bod rhai pobl yn cael eu geni’n lwcus iawn. Yng nghanol y 1970au, daeth gwaith â mi i Gymru lle y bu imi ymgartrefu yn y diwedd mewn pentref bychan ger yr arfordir gorllewinol o’r enw Talybont.

Wedi ei eni’n lwcus unwaith eto-mae fy mhentref i ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri a bron yng nghalon mynyddoedd Cambria. Y lleoliad perffaith i ail-greu fy nghariad o bysgota plu ar gyfer Brithyll Brown gwyllt mewn ardal puprog llenyddol gyda dyfroedd helynt a llynnoedd Mynydd.


Yng Nghymru, fe wnes i bysgota am bleser yn unig am ychydig o flynyddoedd cyn cael fy hudo gan bysgota cystadleuaeth. Yn fyr, yn ogystal â chystadlu mewn llawer o gemau yn y DU, fe wnes I bysgota fy mhedair gwlad 1af yn rhyngwladol yn 1988 a’m tro olaf yn 2017. Roeddwn yn gapten ar dîm Cymru yn y gêm ryngwladol olaf a oedd yn cael ei bysgota ar Loch Leven yn 2003, ac roedd yn aelod o’r tîm a enillodd fedal arian yng Npencampwriaethau’r byd yn Iwerddon yn 1995.

Roeddwn hefyd yn ffodus i hyfforddi a bod yn rhan o uwch dîm Loch yn y Gymraeg yn ystod 10 gêm, gan ennill 5 medal aur. Yn 2007, cefais fy enwebu ar gyfer hyfforddwr perfformiad y flwyddyn yng Ngerddi Sofia yng Nghaerdydd-anrhydedd mawr.

Yn ystod 2012/13 Cefais fy ethol yn Gadeirydd WSTAA (Cymdeithas Genweirwyr Eogiaid & Brithyll Cymru a hefyd yn 2013 cefais y fraint o fod yn Llywydd y Gymdeithas pysgota plu ryngwladol.

Yn ystod fy mlynyddoedd o gystadlu, fe wnes I bysgota gyda llawer o bysgotwyr mawr y DU, dysgu llawer a gwneud llawer o ffrindiau parhaol-Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i rannu cwch pysgota gyda 6 o bencampwyr byd unigol.

Pysgota yn ddarnau-Rwyf wedi ysgrifennu dros 150 o nodweddion ar gyfer nifer o gylchgronau pysgota ac wedi cyhoeddi dau lyfr ar hedfan ar steil Loch a physgota. Rwy’n dangos yn y rhan fwyaf o’r sioeau hedfan mawr yn y DU ac Iwerddon ac o amgylch y gylched FDG.

Ond fy nghariad cyntaf yw clymu pryfed a physgod ar gyfer Brithyll Brown gwyllt ym mhob rhan o’r DU ac Iwerddon. Yn ddi-os, y loughs Gwyddelig mawr yw fy nghariad cyntaf o gwch ond dyfroedd Mynydd Cymru yw’r lle Rwy’n teimlo’n fwyaf cartref. Mae mwy o ddyfroedd brith Brown wedi’u cadw’n dda yng Nghymru nag y mae’r rhan fwyaf o bysgotwyr yn eu sylweddoli-mewn 40 o flynyddoedd nid wyf wedi llwyddo i daflu llinell ar lawer ohonynt o hyd, ond yn ystod 2020 fy ndatrysiad blwyddyn newydd yw i groesi ychydig mwy ohonynt o’m rhestr i’w gwneud.

Rwy’n hapus i ateb unrhyw ymholiadau e-bost ynghylch dyfroedd Cymru a phasio unrhyw gyngor a gaf.

Ebost: george_barron@btinternet.com

Yn yr un modd, ymholiadau am fy llyfrau = “ar ddiwedd y llinell” a “llinell denau” ar yr un cyfeiriad e-bost.

George Barron yn pysgota

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy