Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Louis Noble - Fishing in Wales

Louis Noble

Louis Noble

Yn wreiddiol o swydd Amwythig lle dysgodd i chwifio pysgod yn gynnar ar Afon Hafren, mae gan Louis 60 mlynedd o brofiad o bysgota plu ar hyd a lled y DU er mwyn creu amrywiaeth o rywogaethau, ac mae’n hoff o frithyll a Grayling. Wedi byw yn Wrecsam ers 40 o flynyddoedd Mae’n ddealladwy mai Afon Dyfrdwy yw ei angerdd.

Uchelgais yn arwain ato cymhwyso fel hyfforddwr ac ers 30 mlynedd wedi bod yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol uwch (APGAI) o fewn GAIA (Cymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm), hefyd gyda rolau asesydd a mentor. Yn y cyfnod hwn mae Louis wedi dysgu neu dywys pysgotwyr di-ri yn bennaf ar Afon Dyfrdwy sy’n ennill enw da am ragoriaeth.

Mewn oes a amsugnwyd yn llwyr gan bysgota anghyfreithlon Mae’n gyn olygydd i Gymdeithas Grayling a Urdd Fly Dresser yn ogystal â chyfrannu’n rheolaidd i gylchgronau mawr a sawl llyfr.

Mae ganddo enw da am fod yn dresiwr hedfan medrus ac awdurdodol, sy’n arbenigo mewn patrymau traddodiadol.

Louis Noble pysgod y Ddyfrdwy

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy