Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Louis Noble - Fishing in Wales

Louis Noble

Louis Noble

Yn wreiddiol o swydd Amwythig lle dysgodd i chwifio pysgod yn gynnar ar Afon Hafren, mae gan Louis 60 mlynedd o brofiad o bysgota plu ar hyd a lled y DU er mwyn creu amrywiaeth o rywogaethau, ac mae’n hoff o frithyll a Grayling. Wedi byw yn Wrecsam ers 40 o flynyddoedd Mae’n ddealladwy mai Afon Dyfrdwy yw ei angerdd.

Uchelgais yn arwain ato cymhwyso fel hyfforddwr ac ers 30 mlynedd wedi bod yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol uwch (APGAI) o fewn GAIA (Cymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm), hefyd gyda rolau asesydd a mentor. Yn y cyfnod hwn mae Louis wedi dysgu neu dywys pysgotwyr di-ri yn bennaf ar Afon Dyfrdwy sy’n ennill enw da am ragoriaeth.

Mewn oes a amsugnwyd yn llwyr gan bysgota anghyfreithlon Mae’n gyn olygydd i Gymdeithas Grayling a Urdd Fly Dresser yn ogystal â chyfrannu’n rheolaidd i gylchgronau mawr a sawl llyfr.

Mae ganddo enw da am fod yn dresiwr hedfan medrus ac awdurdodol, sy’n arbenigo mewn patrymau traddodiadol.

Louis Noble pysgod y Ddyfrdwy

Cylchlythyr

Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy
Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy