Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Louis Noble - Fishing in Wales

Louis Noble

Louis Noble

Yn wreiddiol o swydd Amwythig lle dysgodd i chwifio pysgod yn gynnar ar Afon Hafren, mae gan Louis 60 mlynedd o brofiad o bysgota plu ar hyd a lled y DU er mwyn creu amrywiaeth o rywogaethau, ac mae’n hoff o frithyll a Grayling. Wedi byw yn Wrecsam ers 40 o flynyddoedd Mae’n ddealladwy mai Afon Dyfrdwy yw ei angerdd.

Uchelgais yn arwain ato cymhwyso fel hyfforddwr ac ers 30 mlynedd wedi bod yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol uwch (APGAI) o fewn GAIA (Cymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm), hefyd gyda rolau asesydd a mentor. Yn y cyfnod hwn mae Louis wedi dysgu neu dywys pysgotwyr di-ri yn bennaf ar Afon Dyfrdwy sy’n ennill enw da am ragoriaeth.

Mewn oes a amsugnwyd yn llwyr gan bysgota anghyfreithlon Mae’n gyn olygydd i Gymdeithas Grayling a Urdd Fly Dresser yn ogystal â chyfrannu’n rheolaidd i gylchgronau mawr a sawl llyfr.

Mae ganddo enw da am fod yn dresiwr hedfan medrus ac awdurdodol, sy’n arbenigo mewn patrymau traddodiadol.

Louis Noble pysgod y Ddyfrdwy

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy