Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Louis Noble - Fishing in Wales

Louis Noble

Louis Noble

Yn wreiddiol o swydd Amwythig lle dysgodd i chwifio pysgod yn gynnar ar Afon Hafren, mae gan Louis 60 mlynedd o brofiad o bysgota plu ar hyd a lled y DU er mwyn creu amrywiaeth o rywogaethau, ac mae’n hoff o frithyll a Grayling. Wedi byw yn Wrecsam ers 40 o flynyddoedd Mae’n ddealladwy mai Afon Dyfrdwy yw ei angerdd.

Uchelgais yn arwain ato cymhwyso fel hyfforddwr ac ers 30 mlynedd wedi bod yn hyfforddwr pysgota gêm proffesiynol uwch (APGAI) o fewn GAIA (Cymdeithas hyfforddwyr pysgota gêm), hefyd gyda rolau asesydd a mentor. Yn y cyfnod hwn mae Louis wedi dysgu neu dywys pysgotwyr di-ri yn bennaf ar Afon Dyfrdwy sy’n ennill enw da am ragoriaeth.

Mewn oes a amsugnwyd yn llwyr gan bysgota anghyfreithlon Mae’n gyn olygydd i Gymdeithas Grayling a Urdd Fly Dresser yn ogystal â chyfrannu’n rheolaidd i gylchgronau mawr a sawl llyfr.

Mae ganddo enw da am fod yn dresiwr hedfan medrus ac awdurdodol, sy’n arbenigo mewn patrymau traddodiadol.

Louis Noble pysgod y Ddyfrdwy

Cylchlythyr

Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy
Newyddion

Ffair Gêm Gymreig - 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant,…

Darllen mwy
Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy