Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Canllawiau i ddechreuwyr - Fishing in Wales

Canllawiau i ddechreuwyr

Canllawiau i ddechreuwyr

Os ydych yn dysgu pysgota neu os ydych yn dymuno ceisio mynd i mewn i ddisgyblaeth arall yn y gamp, yna bydd yr erthyglau hyn yn eich helpu i ddysgu sut i ddal pysgod a meistroli technegau newydd.

A lle gwell i roi cynnig arni nag yng Nghymru? Tir sy’n frith o bysgod o bob math, lle mae rhywbeth i’w ddal ar gyfer pawb – o ddechreuwyr i Genweiriwr arbenigol.

Canllaw i ddechreuwyr ar bysgodfeydd masnachol

Beginners guide to commercial fisheries
Darganfyddwch Mwy

Canllaw i ddechreuwyr ar bysgota bwydo

Yn wych ar gyfer amrywiaeth enfawr o bysgod pori o’r gwaelod, mae’r bwydo nofio yn offeryn defnyddiol ar gyfer unrhyw Genweiriwr bras brwd i’w meistroli.

feeder fishing wales
Darganfyddwch Mwy

Canllaw i ddechreuwyr i gofal pysgod

Darganfyddwch Mwy

Bioddiogelwch

llyn cau fishing
Darganfyddwch Mwy

Cael pysgota-sut i fynd i bysgota bras

Pysgota bras yw un o’r mathau mwyaf cyffredin o bysgota yng Nghymru. Yn y math yma o bysgota rydych chi’n ceisio dal pysgod mewn dŵr croyw yn hytrach na’r môr, ac mae’r pysgod yn cael eu dychwelyd i’r dŵr yn lle mynd â nhw am fwyd.

Darganfyddwch Mwy

Canllaw i ddechreuwyr i Piers pysgota, harbyrau a morgloddiau

Mae cynnig mynediad hawdd i ddŵr dyfnach, pierau a strwythurau eraill a wnaed gan ddyn yn rhoi pysgota gwych i ddechreuwyr ac arbenigwyr fel ei gilydd.

Darganfyddwch Mwy

Cael pysgota-sut i fynd i mewn i bysgota gêm

Pysgota gêm yw’r math mwyaf cyffredin o bysgota dŵr croyw yng Nghymru. Yn y math yma o bysgota byddwch yn ceisio dal pysgod mewn dŵr croyw, yn hytrach na’r môr ac weithiau mae’r pysgod yn cael eu cymryd am fwyd os yw’r lleoliad neu berchennog y bysgodfa yn caniatáu hynny.

Darganfyddwch Mwy

Cael pysgota-sut i fynd i bysgota môr

Diolch i amrywiaeth eang o gynefinoedd a rhywogaethau, mae Cymru’n cynnig camau pysgota môr gydol y flwyddyn. Yn fwy na hynny, mae pysgota môr o’r lan yn rhad ac am ddim.

Darganfyddwch Mwy

Pysgota plu afon i ddechreuwyr: 10 cynghorion gorau

Erioed wedi ffansio pysgota eich afon leol am frithyll? P’un a yw eich diet arferol yn bysgota dŵr llonydd, neu os ydych chi’n fishi bras sy’n ceisio rhoi cynnig ar rywbeth newydd, rydych chi i mewn am driniaeth.

River fly fishing tips
Darganfyddwch Mwy

Canllaw i ddechreuwyr ar bysgota ar y lan

Mae gan Gymru tua 1,680 milltir o arfordir, amgylchedd cyfoethog ac amrywiol sy’n cynnwys traethau di-rif a chotiau cudd, llawer o gorchau ac aberoedd llanwol, ac ardaloedd helaeth o forlin frith creigiog anghysbell.

Darganfyddwch Mwy