Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Theo Pike - Fishing in Wales
Theo pike

Theo Pike

Theo Pike

Mae Theo Pike yn awdur amgylcheddol, pysgota a marchnata llawrydd. Mae’n Gadeirydd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth afonydd y De-ddwyrain, ac yn brif olygydd urbantrout.net, sef gwefan ac eco-frand sy’n ymroddedig i bysgota plu yn y trefi ac adfer afonydd.

Cyhoeddwyd ei lyfr cyntaf, brithyll mewn llefydd brwnt, gan Merlin Unwin Books yn 2012, ac mae ei lawlyfr ar reoli rhywogaethau estron goresgynnol, y canllaw poced i’r ‘ neidiwr ‘, wedi cael ei ailgyhoeddi yn ddiweddar ar ffurf eLyfrau. Roedd y llyfr hwn yn cynnwys sawl afon drefol yng Nghymru.

Mae Theo bellach hefyd yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth brithyll gwyllt fel eu brithyll yn y dref (De) gan helpu i roi hwb i effaith y rhaglen hon ar draws De Cymru a Lloegr.

Theo Pike pysgota plu

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy