Wynn Davies - Fishing in Wales
Wynn Davies

Wynn Davies

Wynn Davies

Mae Wynn, sy’n ysgrifennwr pysgota ac yn olygydd llawrydd, wedi ysgrifennu nifer o erthyglau ar gyfer cyhoeddiadau pysgota dros y blynyddoedd, gan gynnwys brithyll & eog. Mae gan lawer o’r rhain thema Gymreig gref.

Mae Wynn yn meddu ar wybodaeth eang am bysgota yng Nghymru, a bu’n olygydd pysgota Cymru, ymgyrch hyrwyddo flaenorol ar gyfer pysgota o Gymru.

Wynn Davies

Cylchlythyr

Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy

This website uses cookies to improve your experience.