This website uses cookies to improve your experience.

Hafan - Fishing in Wales
fishing in wales
Dyma'r hyn y daethoch chi ar ei gyfer

DYMA BYSGOTA YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
Fishing in Wales blog

PYSGOTA MÔR YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
sea fishing in wales

PYSGOTA BRAS YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
fly fishing game fishing Wales

ARCHEBU PYSGOTA YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
fishing in Wales Covid-19 coronavirus
Tudalen benodol i roi gwybod i chi sut mae Coronovirus yn effeithio ar bysgota yng Nghymru. Bysgod yng Nghymru. Ddiogel.

COVID-19 Canllawiau

darganfyddwch fwy yma
fishing reports Wales
Casting a fly on the river Wye

Mae hyn yn pysgota mewn cymru

2,700 km

O arfordir pysgota môr
Dros 500 o gronfeydd dŵr & llynnoedd gwyllt

2,258 km

O Afon brithyll

170

Pysgodfeydd bras
48 o rywogaethau i wlychu llinell ar gyfer

Trosolwg ar bysgota yng Nghymru

Mae Cymru’n wlad o harddwch naturiol gwirioneddol, lle y mae dyffrynnoedd gwyrdd, mynyddoedd garw

s

a bryniau

troellog yn amgylchynu

llynnoedd dirifedi, afonydd sy’n ymddolennog a

grisial-glir

Ffrydiau. Comple

atgyfnerthu’r olygfa hon o’r gwynt

yw cannoedd o filltiroedd o arfordir creigiog a Glannau tywodlyd, sydd i gyd yn cyfuno i wneud Cymru

yn gyrchfan amrywiol a chyffrous

i’r pysgotwr.


Ble bynnag yr ewch chi yng Nghymru fe welwch ddŵr-a lle mae ddwr bellac

r,
Mae yna bysgod. Mae ein llynnoedd ac afonydd mewndirol yn niferus â brithyll gwyllt, Mae gennym hefyd brithyll môr mewn niferoedd da ac eog Rhedegs ar ein prif afonydd.

Ceir digonedd o rywogaethau pysgota bras yng Nghymru, gan gynnwys Pike, barbel, Perth, Carp a siwed, sydd i gyd yn tyfu i faint sbesimen. Mae gan ein moroedd ddigonedd o stoc o ddraenogiaid y môr, hyrddyn, macrell, penfras, pelydrau, ci gleision

a tollau Smoot

h

Hound-i enwi ond ychydig o’r rhywogaethau y byddwch yn dod ar eu traws yn yr halen.Mae Cymru’n lle y gellir mwynhau gweithgaredd pysgota awyr agored fel pysgotwr unigol, gyda ffrindiau neu gyda’r teulu – man lle y pleidleisiwyd ein tri Pharc Cenedlaethol arbennig yn gyrchfannau harddaf y byd, a Ym mhobman Ydych go, eithriadol Pysgota Gellir dod o hyd.

Yn ogystal â chynnig

golygfeydd o

‘r byd

i bysgota ynddynt, gyda

digonedd o rywogaethau, mae ein dyfroedd yn darparu rhai o’r cyfleoedd pysgota gwerth gorau sydd ar gael yn Ynysoedd Prydain. Mae pysgota môr o’r lan yn rhydd, a dewisiadau tocynnau a gynigir gan glybiau pysgota Cymru, cymdeithasau A Mae pysgodfeydd yn cynnig profiad o bysgota dŵr croyw o ansawdd, Aml ar werth a fydd yn syfrdanu. Mae sefydliadau fel afon Gwy ac Wysg Mae pasbort pysgota’r sylfeini yn cynnig mynediad cyhoeddus i Mae pysgota yn curo, ar gyfer pysgod hela a physgod bras – lle mae profiad pysgota o safon yn aros.

Beth sy’n fwy, Mae’n hawdd cyrraedd Cymru, gyda llwybrau trafnidiaeth a fydd yn mynd â chi’n uniongyrchol at y pysgota gorau-p’un a ydych yn dod o’r DU, Ewrop neu’r tu hwnt. Ond er ein bod yn hawdd ei gyrraedd, lle bynnag y byddwch yn pysgota yng Nghymru, byddwch bob amser yn dod o hyd i unigedd a llonyddwch-y Getaway yn y pen draw o fywyd modern.

Pysgota bras yng Nghymru

Pike fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota gêm yng Nghymru

sea trout fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota môr yng Nghymru

Mynd i bysgota

Cylchlythyr

fly fishing llyn Clywedog lake
Bwrw hedfan o gwch sy'n drifftio

Pysgota brithyll ar Lyn Clywedog

Pant y llyn carp fishing
Dianc i'r bryniau

Pysgota am Carp gwyllt ar Pant-y-Llyn

Photo: Adam Fisher – breuddwydion pysgota
Sea Fishing South Wales coast
Aros am fraw

Pysgota môr ar Benrhyn Gŵyr

Caerphilly castle carp fishing
Castle gwyno yng Nghaerffili

Pysgodyn yn ffos ganoloesol

Fly fishing river severn
Yn un ag Afon

Pysgota am Grayling yng nghanolbarth Cymru

Lure fishing for bass
Galwad y môr

Lludded pysgota am ddraenogiaid yn Sir Benfro

fishing in wales llyn gamallt lakes
Llynnau Gamallt

pysgota plu yn snowdonia

Y diweddara o'n blog

Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllenwch fwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllenwch fwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllenwch fwy