Hafan - Fishing in Wales
Elan valley fly fishing

DYMA BYSGOTA YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
Sea fishing in Wales

PYSGOTA MÔR YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
Welsh Streams

PYSGOTA GÊM YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
Casting a fly on the river Wye

ARCHEBU PYSGOTA YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
fishing in Wales Covid-19 coronavirus

Canllawiau Pysgota yng Nghymru COVID-19

darganfyddwch fwy yma

2,700 km

O arfordir pysgota môr
Dros 500 o gronfeydd dŵr & llynnoedd gwyllt

2,258 km

O Afon brithyll

170

Pysgodfeydd bras
48 o rywogaethau i wlychu llinell ar gyfer

Trosolwg ar bysgota yng Nghymru

Mae Cymru yn wlad o wir harddwch naturiol, lle mae dyffrynnoedd gwyrdd, mynyddoedd garw a bryniau tonnog yn frith o lynnoedd dirifedi, afonydd troellog a nentydd clir crisial. Mae cannoedd o filltiroedd o arfordir creigiog heb eu difetha a thraethau tywodlyd, a phob un ohonynt yn cyfuno i wneud Cymru yn gyrchfan anhygoel i’r pysgotwr.

Lle bynnag yr ewch chi yng Nghymru fe welwch ddŵr – a lle mae dŵr, mae pysgod. Mae ein llynnoedd a’n hafonydd mewndirol yn llawn o frithyll gwyllt, brithyll y môr ac eog. Mae digonedd o rywogaethau pysgota bras yng Nghymru, gan gynnwys penhwyad, barfog, clwydi a chub, y mae pob un ohonynt yn tyfu i faint sbesimen. Mae ein moroedd yn llawn o fas, mullet, macrell, penfras, pelydrau, siarc a morgwn llyfn – i enwi ond ychydig o’r rhywogaethau y byddwch chi’n dod ar eu traws yn y dyfroedd hallt.

Mae Cymru yn lle y gellir mwynhau gweithgaredd pysgota awyr agored fel pysgotwr unigol, gyda ffrindiau neu gyda’r teulu. Pleidleisiwyd ein tri pharc cenedlaethol arbennig fel y cyrchfannau harddaf yn y byd, ac ym mhobman yr ewch chi, mae pysgota eithriadol i’w gael.

Yn ogystal â chynnig golygfeydd godidog, mae’r cymysgedd o rywogaethau, a’n dyfroedd lan yn darparu rhai o’r cyfleoedd pysgota gorau sydd ar gael yn Ynysoedd Prydain. Mae pysgota môr o’r lan yn rhad ac am ddim ac mae opsiynau tocynnau ar gael gan glybiau pysgota Cymru, cymdeithasau, pysgodfeydd a sefydliadau fel y Pasbort Pysgota sy’n cynnig profiad pysgota dŵr croyw o’r safon uchaf. Mae sefydliadau fel Pasbort Pysgota Wye and Usk Foundations ’yn cynnig mynediad cyhoeddus i safleoedd pysgota preifat ac unigryw, ar gyfer pysgod helgig a bras – lle mae pysgota gwych yn aros amdanoch.

Yn fwy na hynny, mae’n hawdd cyrraedd Cymru, gyda llwybrau trafnidiaeth a fydd yn mynd â chi’n uniongyrchol at y pysgota gorau – p’un a ydych chi’n dod o’r DU, Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. Ond er ein bod ni’n hawdd cyrraedd, ble bynnag rydych chi’n pysgota yng Nghymru, cewch unigedd a llonyddwch bob amser – y ffordd orau i ddianc o fywyd modern.

Pysgota bras yng Nghymru

Pike fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota gêm yng Nghymru

sea trout fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota môr yng Nghymru

Mynd i bysgota

Cylchlythyr

fly fishing llyn Clywedog lake
Bwrw hedfan o gwch sy'n drifftio

Pysgota brithyll ar Lyn Clywedog

Pant y llyn carp fishing
Dianc i'r bryniau

Pysgota am Carp gwyllt ar Pant-y-Llyn

Photo: Adam Fisher – breuddwydion pysgota
Sea Fishing South Wales coast
Aros am fraw

Pysgota môr ar Benrhyn Gŵyr

Caerphilly castle carp fishing
Castle gwyno yng Nghaerffili

Pysgodyn yn ffos ganoloesol

Fly fishing river severn
Yn un ag Afon

Pysgota am Grayling yng nghanolbarth Cymru

Lure fishing for bass
Galwad y môr

Lludded pysgota am ddraenogiaid yn Sir Benfro

llyn gamallt bach

Y diweddara o'n blog

Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllenwch fwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllenwch fwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllenwch fwy

This website uses cookies to improve your experience.