Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Hafan - Fishing in Wales
Dyma'r hyn y daethoch chi ar ei gyfer

DYMA BYSGOTA YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
fishing in wales

PYSGOTA GÊM YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
Fishing in Wales blog

PYSGOTA MÔR YNG NGHYMRU

darganfyddwch fwy yma
fly fishing game fishing Wales
sea fishing in wales
fishing reports Wales
Casting a fly on the river Wye

2,700 km

O arfordir pysgota môr
Dros 500 o gronfeydd dŵr & llynnoedd gwyllt

2,258 km

O Afon brithyll

170

Pysgodfeydd bras
48 o rywogaethau i wlychu llinell ar gyfer

Trosolwg ar bysgota yng Nghymru

Mae Cymru yn wlad o wir harddwch naturiol, lle mae dyffrynnoedd gwyrdd, mynyddoedd garw a bryniau tonnog yn frith o lynnoedd dirifedi, afonydd troellog a nentydd clir crisial. Mae cannoedd o filltiroedd o arfordir creigiog heb eu difetha a thraethau tywodlyd, a phob un ohonynt yn cyfuno i wneud Cymru yn gyrchfan anhygoel i’r pysgotwr.

Lle bynnag yr ewch chi yng Nghymru fe welwch ddŵr – a lle mae dŵr, mae pysgod. Mae ein llynnoedd a’n hafonydd mewndirol yn llawn o frithyll gwyllt, brithyll y môr ac eog. Mae digonedd o rywogaethau pysgota bras yng Nghymru, gan gynnwys penhwyad, barfog, clwydi a chub, y mae pob un ohonynt yn tyfu i faint sbesimen. Mae ein moroedd yn llawn o fas, mullet, macrell, penfras, pelydrau, siarc a morgwn llyfn – i enwi ond ychydig o’r rhywogaethau y byddwch chi’n dod ar eu traws yn y dyfroedd hallt.

Mae Cymru yn lle y gellir mwynhau gweithgaredd pysgota awyr agored fel pysgotwr unigol, gyda ffrindiau neu gyda’r teulu. Pleidleisiwyd ein tri pharc cenedlaethol arbennig fel y cyrchfannau harddaf yn y byd, ac ym mhobman yr ewch chi, mae pysgota eithriadol i’w gael.

Yn ogystal â chynnig golygfeydd godidog, mae’r cymysgedd o rywogaethau, a’n dyfroedd lan yn darparu rhai o’r cyfleoedd pysgota gorau sydd ar gael yn Ynysoedd Prydain. Mae pysgota môr o’r lan yn rhad ac am ddim ac mae opsiynau tocynnau ar gael gan glybiau pysgota Cymru, cymdeithasau, pysgodfeydd a sefydliadau fel y Pasbort Pysgota sy’n cynnig profiad pysgota dŵr croyw o’r safon uchaf. Mae sefydliadau fel Pasbort Pysgota Wye and Usk Foundations ’yn cynnig mynediad cyhoeddus i safleoedd pysgota preifat ac unigryw, ar gyfer pysgod helgig a bras – lle mae pysgota gwych yn aros amdanoch.

Yn fwy na hynny, mae’n hawdd cyrraedd Cymru, gyda llwybrau trafnidiaeth a fydd yn mynd â chi’n uniongyrchol at y pysgota gorau – p’un a ydych chi’n dod o’r DU, Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. Ond er ein bod ni’n hawdd cyrraedd, ble bynnag rydych chi’n pysgota yng Nghymru, cewch unigedd a llonyddwch bob amser – y ffordd orau i ddianc o fywyd modern.

Pysgota bras yng Nghymru

Pike fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota gêm yng Nghymru

sea trout fishing in Wales
Mynd i bysgota

Pysgota môr yng Nghymru

Mynd i bysgota

Cylchlythyr

fly fishing llyn Clywedog lake
Bwrw hedfan o gwch sy'n drifftio

Pysgota brithyll ar Lyn Clywedog

Pant y llyn carp fishing
Dianc i'r bryniau

Pysgota am Carp gwyllt ar Pant-y-Llyn

Photo: Adam Fisher – breuddwydion pysgota
Sea Fishing South Wales coast
Aros am fraw

Pysgota môr ar Benrhyn Gŵyr

Caerphilly castle carp fishing
Castle gwyno yng Nghaerffili

Pysgodyn yn ffos ganoloesol

Fly fishing river severn
Yn un ag Afon

Pysgota am Grayling yng nghanolbarth Cymru

Lure fishing for bass
Galwad y môr

Lludded pysgota am ddraenogiaid yn Sir Benfro

fishing in wales llyn gamallt lakes
Llynnau Gamallt

pysgota plu yn snowdonia

Y diweddara o'n blog

Newyddion

Taflwch lein a dihangwch rhag y dwndwr

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd ein meddyliau’n troi at gymryd ychydig o amser i ni’n hunain a gwneud y…

Darllenwch fwy
Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllenwch fwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllenwch fwy