Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cyfeirlyfr Clwb Genweirwyr Cymru - Fishing in Wales
Welsh angling clubs

Cyfeirlyfr Clwb Genweirwyr Cymru

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r holl glybiau pysgota dŵr croyw yng Nghymru-gyda dolen i restr y wefan pysgota yng Nghymru sy’n cyfateb i’r rhain, lle cewch fanylion cyswllt y clwb pysgota a rhestr o’u dyfroedd.

Os ydych yn glwb pysgota yng Nghymru ac yn awyddus i gael eich cynnwys ar bysgota yng Nghymru, cysylltwch â ni.

CLYBIAU PYSGOTA YN NE CYMRU

Aberdâr a’r cylch AA
Cwm Afan AC
Clwb pysgota’r llynnoedd glas
Clwb Genweirwyr Brynmill &
Clwb pysgota Bute

Caerffili a’r cylch AA
Clwb pysgota Cefn Fforest

Clwb godre’r Mynydd DU
Y Bontfaen a’r cylch AA
Crucywel a’r cylch fel
Cwmbrân AA
Clwb Genweirwyr Cwmcelyn
Clwb pysgota lles Glyn Ebwy

Ffynnon Taf AC
AA Cwm Garw
Pysgotwyr plu garway
Clwb Genweirwyr Morgannwg
Glyncornel AA
Glyn-nedd a’r cylch AA
Cae Gurwen AA gwaen
Gwent fel
ISCA AC
Genweirwyr Islwyn a’r cylch
Llanbradach AC
Llandegfedd Cymdeithas pysgota plu
Clwb cerpynnod a physgota bras Llanelli

Cwm Llynfi AA
Meardy a Glynrhedynog ac
AA Merthyr Tudful
AA Mynwy a’r cylch
Cymdeithas pysgota plu Aberpennar

Castell-nedd a Dulais ac
Cymdeithas Bysgota Casnewydd

FFA cronfa ddŵr Casnewydd
Ogwr AA
Cymdeithas Pysgotwyr plu’r Gweilch
Clwb Genweirwyr Parc Nant-y-Waun
Clwb pysgota Penallta

AA Pencoed a’r cylch
Pontardawe ac Abertawe fel
Pontarddulais a’r cylch AA
Cymdeithas Bysgota Pont-y-pŵl
Cymdeithas Genweirwyr Porthcawl

Clwb pysgota’r Royal Oak
Rhymni a’r cylch
Clwb Genweirwyr Sirhywi
Clwb Genweirwyr Sgiwen
Cymdeithas Bysgota De Cymru
Clwb pysgota Abertawe

Amaturiaid Abertawe AA
Taf Bargoed AA
Tawe a’r isafonydd
Rhondda uchaf
Dŵr tref Wysg

CLYBIAU PYSGOTA YN NE ORLLEWIN CYMRU

Tref Aberaeron AC
AC Abergwili
Aberystwyth AA
& Ardal AA Rhydaman
AA amatur Caerfyrddin
AC ardal Caerfyrddin
Clwb Genweirwyr glas-Llyn

Yr AA Cross Hands a’r cylch
Stâd y Gelli Aur
Llandeilo AA
Llanymddyfri AA
Llandysul AA
Cymdeithas Bysgota Llanelli

Pysgota Llangadog Cyf
Clwb Genweirwyr Llangennech
Llanilar AA
Llanybydder AA
Cymdeithas Bysgota Nanhyfer
AA Sir Benfro
Cymdeithas Brithyll Teifi
Tregaron AA
Yr AA Hendy
St Clears AA

CLYBIAU PYSGOTA YNG NGOGLEDD CYMRU

Clwb pysgota Cymunedol Parc Acton
Cymdeithas Bysgota Artro a Talsarau

Y Bala a’r cylch AA
Bangor ar eog Dyfrdwy AA
Pysgotwyr Betws y coed
Clwb Genweirwyr Bradley
Clwb Genweirwyr Brickfield

Bryn y pys AA
Cymdeithas Genweirwyr Bwcle

Cambrian AA
Clwb Genweirwyr capenhurst
Cymdeithas Bysgota Cefni

Pysgotwyr plu Ceiriog
Cymdeithas pysgota plu Cilcain
Clwb pysgota Cei Connah a’r cylch

Corris a’r cylch AA
AC ardal Corwen a’r cylch
Dolwyddelan AA
Clwb pysgota Dolgarrog

AA Dolgellau
Dwyfor AA
Cymdeithas Bysgota’r Fflint

Glaslyn AA
Cymdeithas Bysgota Henllan a Llannefydd
Clwb Genweirwyr Caergybi

Pysgotwyr hedfan Hoylake
Clwb Genweirwyr Llanddulas

Pysgota Llangollen Maelor
Llanrwst AC
Cymdeithas Genweirwyr Trecelyn

AA Dyffryn Ogwen
Tywysog Albert fel
Prysor AA
Pwllheli a’r cylch AA
Clwb pysgota Rhostyllen

Y Rhyl a Llanelwy AA
Yr Orsedd a Gresffordd FFC
Cymdeithas Bysgota Seiont, Gwyfai a Llyfni
Clwb pêl-droed Tanat uchaf
Dyffryn Clwyd AC
Warrington AA
Clwb pysgota gêm Cilgwri
Cymdeithas Bysgota Ynys Mon

CLYBIAU PYSGOTA YNG NGHANOLBARTH CYMRU

Aberhonddu fel
Caersws AA
Parc groe ac Irfon ac
Llanbrynmair a’r cylch ac
Cymdeithas Genweirwyr cylch & Llanidloes

AA Llandrindod
AA Sir Drefaldwyn
Rhaeadr Gwy a Chwm Elan
Cymdeithas Genweirwyr Talybont Cymdeithas
Bysgota
Newydd Dyfi