Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Pysgotwyr eogiaid Bangor ar Afon Dyfrdwy - Fishing in Wales
Bangor on Dee Salmon Anglers

Cymdeithas Pysgotwyr eogiaid Bangor ar Afon Dyfrdwy

Mae gan Gymdeithas Genweirwyr Eogiaid Bangor ar Afon Dyfrdwy guriad ar y lan i gael helgig a physgota bras. Mae pysgota gêm ar gyfer Brithyll Brown, sewin (brithyll môr) ac eog. Mae pysgod bras yn cynnwys Grayling, Pike, siwed, barbel, Perth, llysywod a dace.

Caniateir y rhan fwyaf o ddulliau cyfreithiol, gan gynnwys hedfan, sbin ac abwyd, yn dibynnu ar is-ddeddfau Cyfoeth Naturiol Cymru, y rhywogaeth a’r tymor.

Sefydlwyd BODSA yn 1946 gan Tom Parry ar gyfer y milwyr lleol yn dychwelyd o’r ail ryfel byd. Roedd yr aelodaeth gynnar wedi’i chyfyngu i 30 o Aelodau a gyda’r niferoedd o bysgod yn rhedeg yr afon, roedd cais mawr am aelodaeth, gyda rhestrau aros hir. Yn ystod oes y clwb, mae pysgota ychwanegol wedi cael ei ddarparu trwy brynu a rhentu a gyda’r dyfroedd ychwanegol, mae’r aelodaeth a ganiateir wedi cynyddu.

Fel yn y rhan fwyaf o afonydd eraill, mae nifer y pysgod sy’n rhedeg yr afon yn y blynyddoedd diwethaf wedi lleihau a’r galw am aelodaeth. Fodd bynnag, mae’r clwb yn dal i lenwi ei aelodaeth bob blwyddyn ac mae’n bosibl y bydd Aelodau’n gorfod aros tan y tymor canlynol i ymuno. Mae rhai o Aelodau’r clwb wedi bod felly am 40 mlynedd neu fwy.

O’i tharddiad fel clwb pentref, mae’r dalgylch ar gyfer Aelodau wedi tyfu’n sylweddol gydag aelodau o ogledd Cymru, yr ardaloedd o gwmpas Lerpwl, Manceinion a Wolverhampton, o’r Gororau yn swydd Gaer a swydd Amwythig a swydd Stafford. Mae’r dalgylch ar gyfer ymwelwyr yn ymestyn ymhellach fyth gyda physgotwyr o bob cwr o Gymru a Lloegr yn ymweld â’n dyfroedd yn rheolaidd gydag ambell ymwelydd o dramor.

Yn wir, yn ystod yr ychydig dymhorau diwethaf rydym wedi cael ymwelwyr o gyfandir Ewrop ac ymholiadau o mor bell i ffwrdd ag UDA.

Er bod y teitl yn awgrymu Clwb sy’n cael ei yrru gan y rhai sy’n dilyn eogiaid, BODSA sy’n darparu ar gyfer y rhan fwyaf o bysgotwyr sy’n dymuno pysgota mewn afon. Mae hyn yn cynnwys pysgod hela a physgod bras gan gynnwys niferoedd da Siwed a Barbel gan ddefnyddio’r rhan fwyaf o ddulliau cyfreithiol, gan gynnwys hedfan, sbin ac abwyd.

Ar gyfer ymholiadau aelodaeth neu dim ond cyngor cyffredinol ar ein dyfroedd ewch i’n gwefan https://www.bodsaa.org.uk

Mae tocynnau dydd ar gyfer pysgota ar guriad ein pentref ar gael o’r siop ganol sydd wedi ei leoli ar y stryd fawr ym Mangor ar Dee.

Image © Bangor ar bysgotwyr eog Dyfrdwy

Cymdeithas Pysgotwyr eogiaid Bangor ar Afon Dyfrdwy

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label