Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Sewin - Brithyll môr - Fishing in Wales
Sea trout fishing in wales

Sewin – Brithyll môr

Sewin – Brithyll môr

Salmo trutta (Brithyll Brown a redir ar y môr)

Mae brithyll môr neu sewin yn ffurf fudol o frithyll Brown. Treulir eu bywydau fel oedolion yn bwydo yn y môr. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio bob blwyddyn – fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Mae sewin ffres yn lliw arian, ond yn y pen draw mae’n dywyll ac yn dechrau ymddangos yn fwy fel Brithyll Brown yn yr Hydref.

Gall brithyll môr amrywio o ran maint o ysgol 30cm yr holl ffordd i 80cm Plus angenfilod a all bwyso 10kg. Maent yn gyffredin mewn llawer o afonydd yng Nghymru, yn enwedig y rhai â maetholion gwael a llednentydd da-Mae afonydd brithyll môr da yn tueddu i fod yn wael yn gyffredinol afonydd brithyll.

Yr afonydd gorau yw’r Tywi a’r isafonydd, yn ogystal â’r afon Dyfi a’r Teifi. Mae llawer o rai eraill gyda rhediad da, gan gynnwys Aberogwr, Rheidol, Glaslyn, Tawe, Mawddach a Chonwy.

Mae brithyll môr yn cael eu pysgota am nos yng Nghymru fel arfer, gan ddefnyddio technegau pysgota plu.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy