Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Sewin - Brithyll môr - Fishing in Wales
Sea trout fishing in wales

Sewin – Brithyll môr

Sewin – Brithyll môr

Salmo trutta (Brithyll Brown a redir ar y môr)

Mae brithyll môr neu sewin yn ffurf fudol o frithyll Brown. Treulir eu bywydau fel oedolion yn bwydo yn y môr. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio bob blwyddyn – fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Mae sewin ffres yn lliw arian, ond yn y pen draw mae’n dywyll ac yn dechrau ymddangos yn fwy fel Brithyll Brown yn yr Hydref.

Gall brithyll môr amrywio o ran maint o ysgol 30cm yr holl ffordd i 80cm Plus angenfilod a all bwyso 10kg. Maent yn gyffredin mewn llawer o afonydd yng Nghymru, yn enwedig y rhai â maetholion gwael a llednentydd da-Mae afonydd brithyll môr da yn tueddu i fod yn wael yn gyffredinol afonydd brithyll.

Yr afonydd gorau yw’r Tywi a’r isafonydd, yn ogystal â’r afon Dyfi a’r Teifi. Mae llawer o rai eraill gyda rhediad da, gan gynnwys Aberogwr, Rheidol, Glaslyn, Tawe, Mawddach a Chonwy.

Mae brithyll môr yn cael eu pysgota am nos yng Nghymru fel arfer, gan ddefnyddio technegau pysgota plu.

Cylchlythyr

Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy