Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Sewin - Brithyll môr - Fishing in Wales
Sea trout fishing in wales

Sewin – Brithyll môr

Sewin – Brithyll môr

Salmo trutta (Brithyll Brown a redir ar y môr)

Mae brithyll môr neu sewin yn ffurf fudol o frithyll Brown. Treulir eu bywydau fel oedolion yn bwydo yn y môr. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio bob blwyddyn – fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Mae sewin ffres yn lliw arian, ond yn y pen draw mae’n dywyll ac yn dechrau ymddangos yn fwy fel Brithyll Brown yn yr Hydref.

Gall brithyll môr amrywio o ran maint o ysgol 30cm yr holl ffordd i 80cm Plus angenfilod a all bwyso 10kg. Maent yn gyffredin mewn llawer o afonydd yng Nghymru, yn enwedig y rhai â maetholion gwael a llednentydd da-Mae afonydd brithyll môr da yn tueddu i fod yn wael yn gyffredinol afonydd brithyll.

Yr afonydd gorau yw’r Tywi a’r isafonydd, yn ogystal â’r afon Dyfi a’r Teifi. Mae llawer o rai eraill gyda rhediad da, gan gynnwys Aberogwr, Rheidol, Glaslyn, Tawe, Mawddach a Chonwy.

Mae brithyll môr yn cael eu pysgota am nos yng Nghymru fel arfer, gan ddefnyddio technegau pysgota plu.

Cylchlythyr

Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy
Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy