Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Sewin - Brithyll môr - Fishing in Wales
Sea trout fishing in wales

Sewin – Brithyll môr

Sewin – Brithyll môr

Salmo trutta (Brithyll Brown a redir ar y môr)

Mae brithyll môr neu sewin yn ffurf fudol o frithyll Brown. Treulir eu bywydau fel oedolion yn bwydo yn y môr. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio bob blwyddyn – fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Mae sewin ffres yn lliw arian, ond yn y pen draw mae’n dywyll ac yn dechrau ymddangos yn fwy fel Brithyll Brown yn yr Hydref.

Gall brithyll môr amrywio o ran maint o ysgol 30cm yr holl ffordd i 80cm Plus angenfilod a all bwyso 10kg. Maent yn gyffredin mewn llawer o afonydd yng Nghymru, yn enwedig y rhai â maetholion gwael a llednentydd da-Mae afonydd brithyll môr da yn tueddu i fod yn wael yn gyffredinol afonydd brithyll.

Yr afonydd gorau yw’r Tywi a’r isafonydd, yn ogystal â’r afon Dyfi a’r Teifi. Mae llawer o rai eraill gyda rhediad da, gan gynnwys Aberogwr, Rheidol, Glaslyn, Tawe, Mawddach a Chonwy.

Mae brithyll môr yn cael eu pysgota am nos yng Nghymru fel arfer, gan ddefnyddio technegau pysgota plu.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy