Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Grayling - Fishing in Wales

Grayling

Grayling

Thymallus thymallus

Pysgodyn dŵr oer, mae Grayling yn perthyn yn agos i eog a brithyll, ond weithiau fe’u dosberthir fel pysgod bras am eu bod yn silio yn y gwanwyn. Gyda fin dorch a iridras nodedig raddfeydd, mae Grayling yn gyffredin mewn nifer o afonydd Cymru.

Ceir cerrig mân yn nalgylchoedd Gwy, Dyfrdwy a Hafren gan gynnwys eu hisafonydd niferus, a hefyd yn afonydd Taf, Rhymni, Ewenni ac Ogwr, lle maent wedi’u cyflwyno. Ceir poblogaeth fechan yn afon Teifi hefyd.

Pysgod sionc yw Grayling a chyfartaledd o 30cm i 35cm yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru. Caiff sbesimenau i 50cm a mwy eu dal bob blwyddyn. Mae pysgota yn Grayling ar ei orau ym misoedd yr Hydref a’r gaeaf.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy