Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Grayling - Fishing in Wales

Grayling

Grayling

Thymallus thymallus

Pysgodyn dŵr oer, mae Grayling yn perthyn yn agos i eog a brithyll, ond weithiau fe’u dosberthir fel pysgod bras am eu bod yn silio yn y gwanwyn. Gyda fin dorch a iridras nodedig raddfeydd, mae Grayling yn gyffredin mewn nifer o afonydd Cymru.

Ceir cerrig mân yn nalgylchoedd Gwy, Dyfrdwy a Hafren gan gynnwys eu hisafonydd niferus, a hefyd yn afonydd Taf, Rhymni, Ewenni ac Ogwr, lle maent wedi’u cyflwyno. Ceir poblogaeth fechan yn afon Teifi hefyd.

Pysgod sionc yw Grayling a chyfartaledd o 30cm i 35cm yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru. Caiff sbesimenau i 50cm a mwy eu dal bob blwyddyn. Mae pysgota yn Grayling ar ei orau ym misoedd yr Hydref a’r gaeaf.

Cylchlythyr

Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy
Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy