Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Grayling - Fishing in Wales

Grayling

Grayling

Thymallus thymallus

Pysgodyn dŵr oer, mae Grayling yn perthyn yn agos i eog a brithyll, ond weithiau fe’u dosberthir fel pysgod bras am eu bod yn silio yn y gwanwyn. Gyda fin dorch a iridras nodedig raddfeydd, mae Grayling yn gyffredin mewn nifer o afonydd Cymru.

Ceir cerrig mân yn nalgylchoedd Gwy, Dyfrdwy a Hafren gan gynnwys eu hisafonydd niferus, a hefyd yn afonydd Taf, Rhymni, Ewenni ac Ogwr, lle maent wedi’u cyflwyno. Ceir poblogaeth fechan yn afon Teifi hefyd.

Pysgod sionc yw Grayling a chyfartaledd o 30cm i 35cm yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru. Caiff sbesimenau i 50cm a mwy eu dal bob blwyddyn. Mae pysgota yn Grayling ar ei orau ym misoedd yr Hydref a’r gaeaf.

Cylchlythyr

Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy