Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Grayling - Fishing in Wales

Grayling

Grayling

Thymallus thymallus

Pysgodyn dŵr oer, mae Grayling yn perthyn yn agos i eog a brithyll, ond weithiau fe’u dosberthir fel pysgod bras am eu bod yn silio yn y gwanwyn. Gyda fin dorch a iridras nodedig raddfeydd, mae Grayling yn gyffredin mewn nifer o afonydd Cymru.

Ceir cerrig mân yn nalgylchoedd Gwy, Dyfrdwy a Hafren gan gynnwys eu hisafonydd niferus, a hefyd yn afonydd Taf, Rhymni, Ewenni ac Ogwr, lle maent wedi’u cyflwyno. Ceir poblogaeth fechan yn afon Teifi hefyd.

Pysgod sionc yw Grayling a chyfartaledd o 30cm i 35cm yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru. Caiff sbesimenau i 50cm a mwy eu dal bob blwyddyn. Mae pysgota yn Grayling ar ei orau ym misoedd yr Hydref a’r gaeaf.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy