Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Eog - Fishing in Wales

Eog

Eog

Salmo Salar

Mae eog yr Iwerydd yn byw mewn dŵr croyw fel Ieuenctid ond yn mudo i’r môr i fanteisio ar fwydo cyfoethog yn y cefnfor. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio fel oedolion, fel arfer o’r gwanwyn tan ddiwedd yr Hydref.

Fel arfer, mae eogiaid yn dychwelyd i’w afon frodorol, a hyd yn oed yr un darn o Nant y cawsant eu geni ohono, gyda chywirdeb anhygoel.

Mae’r pysgod gêm mwyaf yng Nghymru, eog wedi cael eu dal i 15kg neu fwy yn afonydd Cymru fel yr afon Gwy, y Ddyfrdwy a’r Tywi. Er nad yw mor niferus ag yr oeddent unwaith yng Nghymru (a’r DU yn ehangach), mae eogiaid i’w gweld o hyd yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru o ran niferoedd sy’n rhai y gellid eu troi’n fisadwy.

Noder bod dal & ryddhau eog yn orfodol.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy