Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Eog - Fishing in Wales

Eog

Eog

Salmo Salar

Mae eog yr Iwerydd yn byw mewn dŵr croyw fel Ieuenctid ond yn mudo i’r môr i fanteisio ar fwydo cyfoethog yn y cefnfor. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio fel oedolion, fel arfer o’r gwanwyn tan ddiwedd yr Hydref.

Fel arfer, mae eogiaid yn dychwelyd i’w afon frodorol, a hyd yn oed yr un darn o Nant y cawsant eu geni ohono, gyda chywirdeb anhygoel.

Mae’r pysgod gêm mwyaf yng Nghymru, eog wedi cael eu dal i 15kg neu fwy yn afonydd Cymru fel yr afon Gwy, y Ddyfrdwy a’r Tywi. Er nad yw mor niferus ag yr oeddent unwaith yng Nghymru (a’r DU yn ehangach), mae eogiaid i’w gweld o hyd yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru o ran niferoedd sy’n rhai y gellid eu troi’n fisadwy.

Noder bod dal & ryddhau eog yn orfodol.

Cylchlythyr

Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy