Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Eog - Fishing in Wales

Eog

Eog

Salmo Salar

Mae eog yr Iwerydd yn byw mewn dŵr croyw fel Ieuenctid ond yn mudo i’r môr i fanteisio ar fwydo cyfoethog yn y cefnfor. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio fel oedolion, fel arfer o’r gwanwyn tan ddiwedd yr Hydref.

Fel arfer, mae eogiaid yn dychwelyd i’w afon frodorol, a hyd yn oed yr un darn o Nant y cawsant eu geni ohono, gyda chywirdeb anhygoel.

Mae’r pysgod gêm mwyaf yng Nghymru, eog wedi cael eu dal i 15kg neu fwy yn afonydd Cymru fel yr afon Gwy, y Ddyfrdwy a’r Tywi. Er nad yw mor niferus ag yr oeddent unwaith yng Nghymru (a’r DU yn ehangach), mae eogiaid i’w gweld o hyd yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru o ran niferoedd sy’n rhai y gellid eu troi’n fisadwy.

Noder bod dal & ryddhau eog yn orfodol.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy