Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Eog - Fishing in Wales

Eog

Eog

Salmo Salar

Mae eog yr Iwerydd yn byw mewn dŵr croyw fel Ieuenctid ond yn mudo i’r môr i fanteisio ar fwydo cyfoethog yn y cefnfor. Maent yn dychwelyd i afonydd Cymru i fridio fel oedolion, fel arfer o’r gwanwyn tan ddiwedd yr Hydref.

Fel arfer, mae eogiaid yn dychwelyd i’w afon frodorol, a hyd yn oed yr un darn o Nant y cawsant eu geni ohono, gyda chywirdeb anhygoel.

Mae’r pysgod gêm mwyaf yng Nghymru, eog wedi cael eu dal i 15kg neu fwy yn afonydd Cymru fel yr afon Gwy, y Ddyfrdwy a’r Tywi. Er nad yw mor niferus ag yr oeddent unwaith yng Nghymru (a’r DU yn ehangach), mae eogiaid i’w gweld o hyd yn y rhan fwyaf o afonydd Cymru o ran niferoedd sy’n rhai y gellid eu troi’n fisadwy.

Noder bod dal & ryddhau eog yn orfodol.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy