Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pen Hwyad - Fishing in Wales

Pen Hwyad

Pen Hwyad

Esox Lucius

Mae Cymru’n gartref i pen hwyad (pike) record y du o 46lb 13oz o Gronfa Llandegfedd – fe’i daliwyd ym mis Hydref 1992. Pike yw’r ysglyfaethwr dŵr croyw APEX yng Nghymru a gellir dod o hyd iddo’n bennaf mewn llynnoedd, pyllau a chronfeydd dŵr ledled y wlad, fel arfer mewn ardaloedd is, er y gellir eu canfod mewn ychydig o lynnoedd mynyddig. Gellir dod o hyd i Pike hefyd mewn rhai afonydd, megis Afon Gwy, Dyfrdwy a Hafren.

Mae Cymraeg Pen Hwyad yn gallu bod yn fwy na 25lb (11kg) ond yn gyffredinol mae ffigur dwbl Pike yn dal yn dda. Mae Pike yn bwyta pysgod llai gan gynnwys ei gilydd.

Er gwaethaf ei ymddangosiad ffyrnig, nid yw Pike yn trin yn dda, yn enwedig mewn tymheredd dŵr cynnes, felly’r amser gorau i bysgota amdanynt yw yn ystod y misoedd oerach gan ddefnyddio pysgod, Baits a lures wedi marw.

Delwedd © breuddwydion pysgota Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy