Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pen Hwyad - Fishing in Wales

Pen Hwyad

Pen Hwyad

Esox Lucius

Mae Cymru’n gartref i pen hwyad (pike) record y du o 46lb 13oz o Gronfa Llandegfedd – fe’i daliwyd ym mis Hydref 1992. Pike yw’r ysglyfaethwr dŵr croyw APEX yng Nghymru a gellir dod o hyd iddo’n bennaf mewn llynnoedd, pyllau a chronfeydd dŵr ledled y wlad, fel arfer mewn ardaloedd is, er y gellir eu canfod mewn ychydig o lynnoedd mynyddig. Gellir dod o hyd i Pike hefyd mewn rhai afonydd, megis Afon Gwy, Dyfrdwy a Hafren.

Mae Cymraeg Pen Hwyad yn gallu bod yn fwy na 25lb (11kg) ond yn gyffredinol mae ffigur dwbl Pike yn dal yn dda. Mae Pike yn bwyta pysgod llai gan gynnwys ei gilydd.

Er gwaethaf ei ymddangosiad ffyrnig, nid yw Pike yn trin yn dda, yn enwedig mewn tymheredd dŵr cynnes, felly’r amser gorau i bysgota amdanynt yw yn ystod y misoedd oerach gan ddefnyddio pysgod, Baits a lures wedi marw.

Delwedd © breuddwydion pysgota Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy