Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pen Hwyad - Fishing in Wales

Pen Hwyad

Pen Hwyad

Esox Lucius

Mae Cymru’n gartref i pen hwyad (pike) record y du o 46lb 13oz o Gronfa Llandegfedd – fe’i daliwyd ym mis Hydref 1992. Pike yw’r ysglyfaethwr dŵr croyw APEX yng Nghymru a gellir dod o hyd iddo’n bennaf mewn llynnoedd, pyllau a chronfeydd dŵr ledled y wlad, fel arfer mewn ardaloedd is, er y gellir eu canfod mewn ychydig o lynnoedd mynyddig. Gellir dod o hyd i Pike hefyd mewn rhai afonydd, megis Afon Gwy, Dyfrdwy a Hafren.

Mae Cymraeg Pen Hwyad yn gallu bod yn fwy na 25lb (11kg) ond yn gyffredinol mae ffigur dwbl Pike yn dal yn dda. Mae Pike yn bwyta pysgod llai gan gynnwys ei gilydd.

Er gwaethaf ei ymddangosiad ffyrnig, nid yw Pike yn trin yn dda, yn enwedig mewn tymheredd dŵr cynnes, felly’r amser gorau i bysgota amdanynt yw yn ystod y misoedd oerach gan ddefnyddio pysgod, Baits a lures wedi marw.

Delwedd © breuddwydion pysgota Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy