Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Farwol glwy - Fishing in Wales
River Wye barbel

Farwol glwy

Farwol glwy

Barbus barbus

Yn berthynas i’r Carp, mae farwol glwy yn rhywogaeth afonol ac nid yw’n gynhenid i Gymru. Fodd bynnag, maent wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd i nifer o ddyfroedd er mwyn darparu pysgota bras rhagorol.

Gellir gweld barbel mewn nifer o afonydd Cymru gan gynnwys afon Gwy, Taf, Hafren, Dyfrdwy a Rhymni.

Mae barbel yn ymladdwyr cryf dros ben ac wedi eu cymharu ag eog-heb y neidio. Mae’r record Gymreig yn fwy na 18lb, o Afon Taf.

Mae barbel yn bwydo ar y gwaelod ac mae’r dulliau arferol yn cynnwys silffoedd neu bysgota gyda pheledi pysgod neu boilïau blasus.

Gellir dod o hyd i barbel hefyd mewn nifer o bysgodfeydd dŵr marw masnachol yng Nghymru, lle maent wedi’u stocio.

Cylchlythyr

Newyddion

Taflwch lein a dihangwch rhag y dwndwr

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd ein meddyliau’n troi at gymryd ychydig o amser i ni’n hunain a gwneud y…

Darllen mwy
Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy