Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Farwol glwy - Fishing in Wales
River Wye barbel

Farwol glwy

Farwol glwy

Barbus barbus

Yn berthynas i’r Carp, mae farwol glwy yn rhywogaeth afonol ac nid yw’n gynhenid i Gymru. Fodd bynnag, maent wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd i nifer o ddyfroedd er mwyn darparu pysgota bras rhagorol.

Gellir gweld barbel mewn nifer o afonydd Cymru gan gynnwys afon Gwy, Taf, Hafren, Dyfrdwy a Rhymni.

Mae barbel yn ymladdwyr cryf dros ben ac wedi eu cymharu ag eog-heb y neidio. Mae’r record Gymreig yn fwy na 18lb, o Afon Taf.

Mae barbel yn bwydo ar y gwaelod ac mae’r dulliau arferol yn cynnwys silffoedd neu bysgota gyda pheledi pysgod neu boilïau blasus.

Gellir dod o hyd i barbel hefyd mewn nifer o bysgodfeydd dŵr marw masnachol yng Nghymru, lle maent wedi’u stocio.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy