Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Farwol glwy - Fishing in Wales
River Wye barbel

Farwol glwy

Farwol glwy

Barbus barbus

Yn berthynas i’r Carp, mae farwol glwy yn rhywogaeth afonol ac nid yw’n gynhenid i Gymru. Fodd bynnag, maent wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd i nifer o ddyfroedd er mwyn darparu pysgota bras rhagorol.

Gellir gweld barbel mewn nifer o afonydd Cymru gan gynnwys afon Gwy, Taf, Hafren, Dyfrdwy a Rhymni.

Mae barbel yn ymladdwyr cryf dros ben ac wedi eu cymharu ag eog-heb y neidio. Mae’r record Gymreig yn fwy na 18lb, o Afon Taf.

Mae barbel yn bwydo ar y gwaelod ac mae’r dulliau arferol yn cynnwys silffoedd neu bysgota gyda pheledi pysgod neu boilïau blasus.

Gellir dod o hyd i barbel hefyd mewn nifer o bysgodfeydd dŵr marw masnachol yng Nghymru, lle maent wedi’u stocio.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy