Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Farwol glwy - Fishing in Wales
River Wye barbel

Farwol glwy

Farwol glwy

Barbus barbus

Yn berthynas i’r Carp, mae farwol glwy yn rhywogaeth afonol ac nid yw’n gynhenid i Gymru. Fodd bynnag, maent wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd i nifer o ddyfroedd er mwyn darparu pysgota bras rhagorol.

Gellir gweld barbel mewn nifer o afonydd Cymru gan gynnwys afon Gwy, Taf, Hafren, Dyfrdwy a Rhymni.

Mae barbel yn ymladdwyr cryf dros ben ac wedi eu cymharu ag eog-heb y neidio. Mae’r record Gymreig yn fwy na 18lb, o Afon Taf.

Mae barbel yn bwydo ar y gwaelod ac mae’r dulliau arferol yn cynnwys silffoedd neu bysgota gyda pheledi pysgod neu boilïau blasus.

Gellir dod o hyd i barbel hefyd mewn nifer o bysgodfeydd dŵr marw masnachol yng Nghymru, lle maent wedi’u stocio.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy