Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Farwol glwy - Fishing in Wales
River Wye barbel

Farwol glwy

Farwol glwy

Barbus barbus

Yn berthynas i’r Carp, mae farwol glwy yn rhywogaeth afonol ac nid yw’n gynhenid i Gymru. Fodd bynnag, maent wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd i nifer o ddyfroedd er mwyn darparu pysgota bras rhagorol.

Gellir gweld barbel mewn nifer o afonydd Cymru gan gynnwys afon Gwy, Taf, Hafren, Dyfrdwy a Rhymni.

Mae barbel yn ymladdwyr cryf dros ben ac wedi eu cymharu ag eog-heb y neidio. Mae’r record Gymreig yn fwy na 18lb, o Afon Taf.

Mae barbel yn bwydo ar y gwaelod ac mae’r dulliau arferol yn cynnwys silffoedd neu bysgota gyda pheledi pysgod neu boilïau blasus.

Gellir dod o hyd i barbel hefyd mewn nifer o bysgodfeydd dŵr marw masnachol yng Nghymru, lle maent wedi’u stocio.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy