Species Archive - Page 5 of 12 - Fishing in Wales
Coarse

Draenogiaid (Perfedd)

Perca fluviatillis Mae pysgodyn cyffredin o lynnoedd Cymreig, draenogiaid yn ysgwyd pysgod sy’n caru’r adeiledd. Mae cynefin yng Nghymru yn…

Darllen mwy
Coarse

Pen Hwyad

Esox Lucius Mae Cymru’n gartref i pen hwyad (pike) record y du o 46lb 13oz o Gronfa Llandegfedd – fe’i…

Darllen mwy
Coarse

Grayling

Thymallus thymallus Pysgodyn dŵr oer, mae Grayling yn perthyn yn agos i eog a brithyll, ond weithiau fe’u dosberthir fel…

Darllen mwy
Game

Torgoch (Char yr Arctig)

Salvelinus alpinus Yn frodorol i lond dwrn o lynnoedd Mynydd dwfn, oer yng Ngogledd Cymru, mae’r maen Arctig yn crefu…

Darllen mwy
tench fishing wales

Tench

Tinca tinca Mae tench i’w cael mewn nifer o ddyfroedd llonydd yng Nghymru, gyda merfogiaid a Carp fel arfer. Yn…

Darllen mwy
Sea
spurdog

Spurdog

Oddi wrth acanthias buws Gall siarc bach, Spurci gael ei ganfod fel arfer mewn dŵr dwfn yng Nghymru, felly cânt…

Darllen mwy

This website uses cookies to improve your experience.