Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Spurdog - Fishing in Wales
spurdog

Spurdog

Spurdog

Oddi wrth acanthias buws

Gall siarc bach, Spurci gael ei ganfod fel arfer mewn dŵr dwfn yng Nghymru, felly cânt eu dal ar gychod fel arfer, er y byddant yn symud i ddŵr cymharol fas i’w fwydo, fel y gallant ddod o fewn ystod o bysgotwyr y glannau.

Bydd spurdog yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn hela ar wely’r môr neu’n agos iddo am bysgod o’r annedd isaf. Maent yn teithio mewn shoals mawr. Mae’r gallu rhedeg i dros 20lb mewn pwysau.

Mae gan y pysgodyn hwn swynion ysgafn, sy’n gallu achosi mwy o egni os nad yw’n ofalus wrth eu trin.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy