Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Torgoch (Char yr Arctig) - Fishing in Wales

Torgoch (Char yr Arctig)

Torgoch (Char yr Arctig)

Salvelinus alpinus

Yn frodorol i lond dwrn o lynnoedd Mynydd dwfn, oer yng Ngogledd Cymru, mae’r maen Arctig yn crefu o’r oes iâ. O’r enw torgoch yn y Gymraeg (bol coch) prin y mae’r char yn tyfu i unrhyw faint yng Nghymru-byddai pysgodyn o hyd 30cm o faint yn un da.

Mae’r torgoch wedi ei chyflwyno’n llwyddiannus i nifer o lynnoedd a chronfeydd dŵr dwfn yng Ngogledd Cymru y tu allan i’w hystod wreiddiol. Ymhlith y poblogaethau hysbys Mae Llyn Padarn, Bodlyn, Cowlyd, Cwellyn, Ffynnon Llugwy, Diwaunedd a Dulyn.

Mae yna hybrid wedi’i stocio o’r enw’r ‘ spartic char ‘ sydd i’w weld mewn rhai pysgodfeydd marw-ddwr bach yng Nghymru. Mae hwn yn groesfrid o frithyll Nant Americanaidd a char yr Arctig ac nid yw’n atgenhedlu’n naturiol.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy