Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Torgoch (Char yr Arctig) - Fishing in Wales

Torgoch (Char yr Arctig)

Torgoch (Char yr Arctig)

Salvelinus alpinus

Yn frodorol i lond dwrn o lynnoedd Mynydd dwfn, oer yng Ngogledd Cymru, mae’r maen Arctig yn crefu o’r oes iâ. O’r enw torgoch yn y Gymraeg (bol coch) prin y mae’r char yn tyfu i unrhyw faint yng Nghymru-byddai pysgodyn o hyd 30cm o faint yn un da.

Mae’r torgoch wedi ei chyflwyno’n llwyddiannus i nifer o lynnoedd a chronfeydd dŵr dwfn yng Ngogledd Cymru y tu allan i’w hystod wreiddiol. Ymhlith y poblogaethau hysbys Mae Llyn Padarn, Bodlyn, Cowlyd, Cwellyn, Ffynnon Llugwy, Diwaunedd a Dulyn.

Mae yna hybrid wedi’i stocio o’r enw’r ‘ spartic char ‘ sydd i’w weld mewn rhai pysgodfeydd marw-ddwr bach yng Nghymru. Mae hwn yn groesfrid o frithyll Nant Americanaidd a char yr Arctig ac nid yw’n atgenhedlu’n naturiol.

Cylchlythyr

Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy
Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy