Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Gwy (y Rectory) - Fishing in Wales
river wye fishing rectory beat

Y pasport pysgota: Afon Gwy (y Rectory)

Mae’r Rectory yn un o brif guriadau uchaf afon Gwy gyda gorymdaith o nodweddion amrywiol i ddenu pob math o onglydd.

Tua. 11/2 milltir o’r dde ac 1 filltir o brif afon y clawdd, eog, brithyll, Grayling a physgota bras tua 6 milltir i fyny’r Allt o’r Gelli Gandryll.

Ar gyfer pysgotwyr eogiaid, mae’r traeth ymhlith y mwyaf cynhyrchiol yn y rhan hon o’r afon a chyda 13 o ddalfeydd a enwir, caiff pysgod eu dal ar amrywiaeth eang o lifau. Mae manylion pysgota eog manwl yn cael eu darparu ar wahân ar ffurf nodiadau pŵl ar ôl gwneud archeb.

Ar gyfer pysgotwyr brithyll a Grayling, mae yna rai fflatiau hyfryd sych, llawer o ddŵr poced a digon o rediadau sy’n fwy addas i’r pryf gwlyb. Gall fflatiau’r bont neu ‘ Catch gro ‘ ar noswaith o haf gynnig pysgota hedfan sych gwych. Mae gan y traeth nifer dda o Grayling hefyd ac maent yn parhau i fod ar agor drwy gydol y gaeaf i’r rheini sy’n hoffi TROT y rhywogaeth hon.

Mae anhawster yn y Rectory yn cael ei gymysgu â rhai mannau hawdd fel y gro dal graean a fflatiau’r bont. Mae rhannau’r fwy caregog yn anoddach i’w trafod, yn enwedig hanner isaf y ffa, sy’n golygu bod yn rhaid cael hydoedd wedi’u stiwio.

Mae dau fan parcio, y ddwy yn agos at ymyl yr afonydd.

Mae syndicâd gwialen tymor hefyd yn gweithredu ar y traeth hwn ac felly nid oes sicrwydd o fod yn ddethol. Fodd bynnag, ni ddylai fod mwy na 3 physgotwyr ar y dŵr fel arfer ar unrhyw un adeg.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label