Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llyn y gors - Fishing in Wales
llyn y gors

Llyn y gors

Mae gan Llyn y gors 7 Llyn:

Mae Llyn y dechreuwyr, fel mae ei enw’n awgrymu, wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n newydd i bysgota, yn enwedig plant.

Mae’r Llyn cyfatebol yn 21/2 erw ac yn cael ei bentyrru allan gyda 11,000 mwy o bysgod, gan gynnwys Carp, tench, Bream, orfe, Roach, Perth, siwed a barbel, a dywedir ei fod yn un o’r llynnoedd cyfatebol erioed.

Y Llyn pleser – Llyn Y gors oedd un o’r pysgodfeydd bras cyntaf yn y wlad i gyflwyno Carp ysbrydion i bysgodfa gymysg – dros ddeng mlynedd yn ôl – gyda chanlyniadau anhygoel. Mae cyfraddau twf wedi bod yn anhygoel, ond nid yw’r ghosties yn cael ei holl ffordd ei hun. Mae’r Llyn hefyd wedi ei bentyrru allan gyda Roach, Rudd, tench, orfe euraidd, merfogiaid a draenogiaid (mae’r record yn sefyll dros 4 pwys), yn ogystal â Carp croesiad.

Llyn Reed yw’r Llyn arbenigol newydd yn Llyn Y gors gyda rhywogaethau fel Siwed, ide, cochiaid, Perth, Bream, Tench a Carp Crydd. Mae dros 5,000 o bysgod wedi cael eu stocio i mewn i’r Llyn gyda’r pysgodyn mwyaf yn Tench gyda rhai ohonynt yn pwyso over7lb. Croeswyr dros 2lb wedi cael eu bancio.

Mae Llyn y Carp yn unigryw yng Ngogledd Cymru. Fe’i crëwyd yn wreiddiol dros 30 mlynedd yn ôl ac mae’r dŵr aeddfed hwn sy’n leinio tua 5 erw o goed yn gartref i stoc iach o Carp, Pike a catfish. Mae’r stoc Carp o dros 400 o bysgod yn rhedeg o 8 pwys i 34lb ac mae’r Pike a’r catfish wedi cael eu dal dros 27 pwys.

Erbyn hyn mae pwll Thompson wedi aeddfedu i fod yn dirwedd diarffordd hardd yn llawn bywyd gwyllt ers ei hagor ar y 1af o fai 2002. Mae’n dal dros 51 o Carp – yn y rhan fwyaf o’r 20 LB i 35 LB + ystod – a 2 gath o gwmpas 33lb. Ond oherwydd bod gan y pysgod hyn 2 acer a hanner cyfan i’w hunain ac mae’r Llyn yn gyfoethog mewn pob math o fwyd naturiol, amcangyfrifir y byddwn yn fuan yn gweld 40 o bobol, yn enwedig gan mai dim ond 4 i 5 oed yw rhai o’r pysgod ac maent yn straen sy’n tyfu’n gyflym.

Mae’r Karpium yn un o’r llynnoedd mwyaf newydd a adeiladwyd yn Llyn Y gors ac mae wedi aeddfedu i fod yn Llyn golygus ffantastig ers ei greu. Mae’r 300 o bysgod i 21lb sydd eisoes wedi’u stocio yno yn bwydo’n dda iawn a hefyd yn bridio’n llwyddiannus. Y pysgod a nodwyd fel pysgod Gwyryf ac sydd wedi ymateb yn gadarnhaol i sesiynau pysgota. Mae’r Llyn hefyd yn llawer dyfnach nag unrhyw Lyn arall yn Llyn Y gors gyda dyfnderoedd hyd at 14 troedfedd sy’n caniatáu i’r pysgod batrolio ble bynnag y maent eisiau yn ogystal â rhoi brwydr ardderchog pan fyddant wedi gwirioni.

Delwedd © Llyn y gors

Llyn y gors

Cyfeiriad Llandegfan
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5PN
Cyfarwyddiadau
llyn y gors

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label