Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Catfish Wells - Fishing in Wales
catfish fishing in wales

Catfish Wells

Catfish Wells

Silurus glanis

Rhywogaeth anghyffredin yng Nghymru, mae catfish wedi’i gyflwyno i rai pysgodfeydd bras dŵr llonydd lle maent yn tyfu i feintiau mawr.

Llynnoedd Celtaidd Mae pyllau Llanbed a Hazel Court ger y Bontfaen yn lleoliadau nodedig i gathod mawr – y record yw 64lb o lynnoedd Celtaidd.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy