Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Catfish Wells - Fishing in Wales
catfish fishing in wales

Catfish Wells

Catfish Wells

Silurus glanis

Rhywogaeth anghyffredin yng Nghymru, mae catfish wedi’i gyflwyno i rai pysgodfeydd bras dŵr llonydd lle maent yn tyfu i feintiau mawr.

Llynnoedd Celtaidd Mae pyllau Llanbed a Hazel Court ger y Bontfaen yn lleoliadau nodedig i gathod mawr – y record yw 64lb o lynnoedd Celtaidd.

Cylchlythyr

Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy
Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy