Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Fairbourne - Fishing in Wales

Fairbourne

Mae’r Friog yn bentref bychan glan môr ar ochr arall yr aber i’r Bermo ar yr un morlin yng Ngogledd Cymru. Y man gorau i bysgota’r traeth yw o’r maes parcio. Wrth ichi yrru i Fairbourne, mae’r rheilffordd stêm ar y chwith. Gyrrwch heibio’r orsaf ac mae’r ffordd yn plygu i’r dde. Ar y pwynt hwn, trowch i’r chwith ymlaen i ffordd drac sengl a dilynwch y trac hwnnw am tua 1/2 milltir gyda’r môr ar y dde i chi. Byddwch yn gweld maes parcio.

Mae’r ardal gyfan yn draeth graean serth sy’n rhedeg ar dywod. Y canlyniadau gorau o’r fan hon yw pan fydd pysgota o ddŵr isel i fyny. Mae rhai sianeli dwfn y gellir eu cyrraedd adeg llanw isel. Draenogod yn ymddangos ar y cyntaf o’r llifogydd mewn llai nag 1 troedfedd o ddŵr. Dw I wedi dal draenogiaid y môr ar grancod, llysywen dywod wedi rhewi a llyngyr. Wrth i’r llanw barhau i orlifo, ceisiwch osgoi defnyddio bits pysgod neu byddwch yn dal cŵn – un ar ôl y llall! Mae twrbot hefyd yn dangos yma, a’r dull gorau yw abwyd Llysywod ar drai sy’n llifo. Mae gan Fairbourne doiledau cyhoeddus da ar gyfer cyfleusterau golchi dwylo ac ati.

Ar ben de’r traeth mae clogwyni’r Friog, sy’n pysgota ar ei orau yn yr Hydref a’r gaeaf. Mae pysgod a ddelir yma yn cynnwys draenogiaid môr, gwyniaid, dabs, blawd, pelydrau, dobysgod. Mae opsiwn arall ar gael. Wedi pasio’r orsaf reilffordd, yn hytrach na throi i’r chwith lle mae’r ffordd yn troi i’r dde, dilynwch y ffordd i’r dde a pharhewch i fynd heibio’r cwrs golff i’w ben ar dro. Parc yn ofalus yma. Dyma Benrhyn Point, sy’n dywod â chefn graean. Gellir ei bysgota o’r naill ochr a’r llall yn ddyfnach ar y chwith, gan edrych i’r Gogledd.

Fairbourne

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Torbytiaid

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Weaver Fish

Darganfyddwch Mwy