Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ymbalfalu - Fishing in Wales

Ymbalfalu

Ymbalfalu

Cymorth flesus platichthys

Mae’n debyg mai’r rhywogaeth fwyaf cyffredin o bysgod llechan yng Nghymru, mae’n byw mewn dŵr bas sy’n aml yn agos at fewnlifiad o ddŵr ffres.

Mae wastad yn ffafrio tir tywodlyd neu fwdlyd clir a gall deithio i fyny afonydd i dŵr croyw. Oherwydd eu dosbarthiad eang a’u parodrwydd i gymryd y rhan fwyaf o Baits maent yn ddalfa gyffredin i lawer o bysgotwyr Cymru. Yn wir, mae flothan yn darparu llawer o bysgotwyr ifanc gyda’u pysgod môr cyntaf.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy
Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy