Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ymbalfalu - Fishing in Wales

Ymbalfalu

Ymbalfalu

Cymorth flesus platichthys

Mae’n debyg mai’r rhywogaeth fwyaf cyffredin o bysgod llechan yng Nghymru, mae’n byw mewn dŵr bas sy’n aml yn agos at fewnlifiad o ddŵr ffres.

Mae wastad yn ffafrio tir tywodlyd neu fwdlyd clir a gall deithio i fyny afonydd i dŵr croyw. Oherwydd eu dosbarthiad eang a’u parodrwydd i gymryd y rhan fwyaf o Baits maent yn ddalfa gyffredin i lawer o bysgotwyr Cymru. Yn wir, mae flothan yn darparu llawer o bysgotwyr ifanc gyda’u pysgod môr cyntaf.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy