Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ymbalfalu - Fishing in Wales

Ymbalfalu

Ymbalfalu

Cymorth flesus platichthys

Mae’n debyg mai’r rhywogaeth fwyaf cyffredin o bysgod llechan yng Nghymru, mae’n byw mewn dŵr bas sy’n aml yn agos at fewnlifiad o ddŵr ffres.

Mae wastad yn ffafrio tir tywodlyd neu fwdlyd clir a gall deithio i fyny afonydd i dŵr croyw. Oherwydd eu dosbarthiad eang a’u parodrwydd i gymryd y rhan fwyaf o Baits maent yn ddalfa gyffredin i lawer o bysgotwyr Cymru. Yn wir, mae flothan yn darparu llawer o bysgotwyr ifanc gyda’u pysgod môr cyntaf.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy