Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ymbalfalu - Fishing in Wales

Ymbalfalu

Ymbalfalu

Cymorth flesus platichthys

Mae’n debyg mai’r rhywogaeth fwyaf cyffredin o bysgod llechan yng Nghymru, mae’n byw mewn dŵr bas sy’n aml yn agos at fewnlifiad o ddŵr ffres.

Mae wastad yn ffafrio tir tywodlyd neu fwdlyd clir a gall deithio i fyny afonydd i dŵr croyw. Oherwydd eu dosbarthiad eang a’u parodrwydd i gymryd y rhan fwyaf o Baits maent yn ddalfa gyffredin i lawer o bysgotwyr Cymru. Yn wir, mae flothan yn darparu llawer o bysgotwyr ifanc gyda’u pysgod môr cyntaf.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy