Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ymbalfalu - Fishing in Wales

Ymbalfalu

Ymbalfalu

Cymorth flesus platichthys

Mae’n debyg mai’r rhywogaeth fwyaf cyffredin o bysgod llechan yng Nghymru, mae’n byw mewn dŵr bas sy’n aml yn agos at fewnlifiad o ddŵr ffres.

Mae wastad yn ffafrio tir tywodlyd neu fwdlyd clir a gall deithio i fyny afonydd i dŵr croyw. Oherwydd eu dosbarthiad eang a’u parodrwydd i gymryd y rhan fwyaf o Baits maent yn ddalfa gyffredin i lawer o bysgotwyr Cymru. Yn wir, mae flothan yn darparu llawer o bysgotwyr ifanc gyda’u pysgod môr cyntaf.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy