Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Hyrddyn - Fishing in Wales

Hyrddyn

Hyrddyn

Mugilidae

Hyrddyn llwyd euraid- chelon aurata
Hyrddyn llwyd gwefusau trwchus- chelar labrosus
Hyrddyn llwyd gwefusau tenau- chelar Ramada

Mae’r hyrddyn yn gyffredin iawn yng Nghymru diolch i’n aberoedd, ein traethau tywodlyd a’n harbwrs-cynefinoedd y mae hyrddiaid yn ffynnu ynddynt. Mae gennym dair prif rywogaeth, y llwyd wedi’i lipio trwchus, wedi’i lipio’n denau llwyd a’r llwyd euraid. Mae hyrddiaid yn bysgodyn ariannaidd gyda finau dorsal pigog yn adnabyddus am fod yn bysgodyn pysgota caled pan yn gwirioni.

Mae hyrddyn fel amodau tawel a gellir ei weld yn agos iawn yn aml. Mae gan hyrddiaid enw da iawn i’w ddal-Mae hyn oherwydd eu bod yn bwyta algâu, bychanu a chramant bach iawn a molysgiaid yn bennaf. Caiff y geg ei haddasu ar gyfer sifftio drwy fwd a chwyn arnofiol neu bori ar algâu ar gyfer creigiau neu furiau Harbwr.

Gellir dal mullet ar fechnïaeth megis bara, a hefyd ar spinwyr bach a thrwy ddulliau pysgota plu. Mae pysgota plu yn caniatáu i eitemau bwyd bach iawn gael eu dynwared. Mae lleoliadau hyrddyn Cymru ymhlith y gorau ar gyfer pysgota plu yn y DU, os nad y byd. Gall hyrddiaid mawr fod yn y golwg wedi ei bysgota yn ein dyfroedd clir. Wrth wirioni ar taclo pryfed, mae’r frwydr o hyrddiaid yn debyg i’r bonedd enwog, rhywogaeth drofannol hynod o geisol.

Gellir dod o hyd i hyrddyn mewn ardaloedd o halwynedd isel a gallant hyd yn oed deithio i mewn ac i oroesi mewn dŵr croyw. Felly gellir eu gweld yn aml yng nghefn llanw afonydd Cymru. Fel draenogod, mae hyrddiaid yn hir-fyw ac yn tyfu’n araf – felly ystyriwch hyn os ydych chi’n ystyried mynd â hyrddyn am fwyd.

Cylchlythyr

Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy