Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pelydrau - Fishing in Wales
Small eye and thornback eyed rays

Pelydrau

Pelydrau

Cymorth Blonde Ray- Raja brachyura
Bach yr olwg Ray- Raja microcellatus
Thornback Ray- Raja clavate

Gyda’u cyrff gwastad a’u chwip hir fel cynffon Mae dim camgymryd ar belydryn. Ceir sawl rhywogaeth o belydrau o amgylch y Cymry arfordir, ond yma canolbwyntiwn ar y rhywogaethau sydd o’r diddordeb mwyaf i’r onglydd.

Maen nhw’n bysgodyn grymus – bydd hyd yn oed un bach yn rhoi tro yn y wialen. Pelydrau yn tueddu i gyrraedd dyfroedd Cymru yn y gwanwyn, gyda’r goreuon pysgota yn yr haf/ddechrau’r Hydref. Mae rhai rhywogaethau’n tyfu mwy na 20lb. Pelydrau gyffredinol fel tir glân, tywodlyd lle maent yn hela am gramenogion a molysgiaid gladdu yn y tywod. Ar gyfer pelydrau abwyd yn cymryd mecryll, SQuID, crancod bliciwr yn dda.

Pelydr melyn – Y mwyaf o’r pelydrau Cymreig, gall Blondes dyfu’n fwy na 30lb. Mae ffigur dwbl Blondes yn gyffredin oddi ar lannau Cymru, yn enwedig marciau Môr Hafren yn ne Cymru, megis tafod tywod Sili a Lavernock.

Pelydrau Blonde

Bach Llygeidiog – Mae pelydryn cyffredin ym Môr Hafren, yn gallu tyfu dros 15lb ond mae’r rhan fwyaf yn rhedeg rhwng 3lb a 10lb. Mae gan arfordir De Cymru enw da ers talwm am gynhyrchu llygad bach mawr, gyda marciau fel Monk Nash yn cynhyrchu pysgod da.

Pelydryn llygaid bach

Thornback -rhywogaeth eang y gellir dod o hyd iddi mewn aberoedd a baeau cysgodol gyda thir tywodlyd mwdlyd, mewn rhannau eraill o’r arfordir gellir dod o hyd iddynt ar draethau agored. Thornback yn gallu taro 20 pwys mae’r rhan fwyaf o bysgod rhwng 3 a 10 pwys mewn pwysau. Mae thornbacks yn gyffredin yng Ngogledd Cymru, yn enwedig o amgylch Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn.

Thornback Ray ar daith bysgota epig ar chwedl Cei newydd Cymru

Cylchlythyr

Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy
Newyddion

Ffair Gêm Gymreig - 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant,…

Darllen mwy
Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy