Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Dinbych y pysgod: traeth yr Harbwr - Fishing in Wales

Dinbych y pysgod: traeth yr Harbwr

Mae Dinbych-y-pysgod yn darparu pysgota ar draeth yr Harbwr, sy’n dywodlyd gydag ambell i graig a physgod ar waelod tebyg.

Mae pysgod a ddaliwyd yn ardal Dinbych-y-pysgod yn cynnwys draenogiaid môr, baw pysgod, pysgod glo, macrell, torbytiaid. pelydrau, hyrddyn, conger, draenogiaid y môr, gurnard, Bream, lledod a physgod sbardun.

Ar gyfer traeth yr Harbwr, dilynwch y brif ffordd o sgwâr Tudor heibio tafarn y bad achub ar y chwith i sgwâr uwchben yr Harbwr.

Mae gan Ddinbych-y-pysgod hefyd bysgota ar draethau’r Gogledd, y De a’r Castell, o’r Bandstand creigiau ac o fur yr Harbwr.

Dychmygwch © Trevor Rickard a thrwydded i’w hailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Dinbych y pysgod: traeth yr Harbwr

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Bream môr

Darganfyddwch Mwy

Torbytiaid

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Trigger Fish

Darganfyddwch Mwy