Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bream môr - Fishing in Wales

Bream môr

Bream môr

Black merfogiaid- spondyliosoma cantharus

Gilt Head merfogiaid- sparus aurata

Ceir llawer o rywogaethau o merfogiaid môr o gwmpas y byd, ond yng Nghymru Mae gennym ddwy brif rywogaeth – DU (y mwyaf cyffredin) a phen Gilt.

Mae merfogiaid môr yn bysgodyn bwyta gwych ac yn dueddol o gael ei ganfod mewn dŵr dyfnach dros dir cymysg neu riffiau. Mae Bae Ceredigion a Sir Benfro yn ardaloedd da ar gyfer pysgota merfogiaid, er bod dod o hyd iddynt yn gallu bod yn anodd.

Mae llawer o bysgotwyr yn defnyddio gwasanaethau capten cychod siarter i dargedu merfogiaid – gyda’r wybodaeth leol gywir gall pysgota am bysgota yng Nghymru fod yn gyflym ac yn gynddeiriog.

Cylchlythyr

Newyddion

Taflwch lein a dihangwch rhag y dwndwr

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd ein meddyliau’n troi at gymryd ychydig o amser i ni’n hunain a gwneud y…

Darllen mwy
Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy