Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bream môr - Fishing in Wales

Bream môr

Bream môr

Black merfogiaid- spondyliosoma cantharus

Gilt Head merfogiaid- sparus aurata

Ceir llawer o rywogaethau o merfogiaid môr o gwmpas y byd, ond yng Nghymru Mae gennym ddwy brif rywogaeth – DU (y mwyaf cyffredin) a phen Gilt.

Mae merfogiaid môr yn bysgodyn bwyta gwych ac yn dueddol o gael ei ganfod mewn dŵr dyfnach dros dir cymysg neu riffiau. Mae Bae Ceredigion a Sir Benfro yn ardaloedd da ar gyfer pysgota merfogiaid, er bod dod o hyd iddynt yn gallu bod yn anodd.

Mae llawer o bysgotwyr yn defnyddio gwasanaethau capten cychod siarter i dargedu merfogiaid – gyda’r wybodaeth leol gywir gall pysgota am bysgota yng Nghymru fod yn gyflym ac yn gynddeiriog.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy