Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bream môr - Fishing in Wales

Bream môr

Bream môr

Black merfogiaid- spondyliosoma cantharus

Gilt Head merfogiaid- sparus aurata

Ceir llawer o rywogaethau o merfogiaid môr o gwmpas y byd, ond yng Nghymru Mae gennym ddwy brif rywogaeth – DU (y mwyaf cyffredin) a phen Gilt.

Mae merfogiaid môr yn bysgodyn bwyta gwych ac yn dueddol o gael ei ganfod mewn dŵr dyfnach dros dir cymysg neu riffiau. Mae Bae Ceredigion a Sir Benfro yn ardaloedd da ar gyfer pysgota merfogiaid, er bod dod o hyd iddynt yn gallu bod yn anodd.

Mae llawer o bysgotwyr yn defnyddio gwasanaethau capten cychod siarter i dargedu merfogiaid – gyda’r wybodaeth leol gywir gall pysgota am bysgota yng Nghymru fod yn gyflym ac yn gynddeiriog.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy