Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Dinbych y pysgod: Bandstand Rocks - Fishing in Wales

Dinbych y pysgod: Bandstand Rocks

Mae Dinbych-y-pysgod yn darparu pysgota o’r Bandstand creigiau, sy’n bysgota ar waelod creigiog.

Mae pysgod a ddaliwyd yn ardal Dinbych-y-pysgod yn cynnwys draenogiaid môr, baw pysgod, pysgod glo, macrell, torbytiaid. pelydrau, hyrddyn, conger, draenogiaid y môr, gurnard, Bream, lledod a physgod sbardun.

Ar gyfer y Bandstand dilynwch yr arwyddion i draeth y De. Mae’r Bandstand yn daith gerdded fer ar hyd y pentir ym mhen uchaf traeth y De. Mae’r creigiau islaw’r Bandstand.

Mae gan Ddinbych-y-pysgod hefyd bysgota ar draethau’r Gogledd, y De, y Castell a’r Harbwr, o greigiau’r Bandstand ac o fur yr Harbwr.

Delwedd © Michael Parry a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Dinbych y pysgod: Bandstand Rocks

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label