Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Genweirwyr Caersws - Fishing in Wales
river severn fly fishing

Cymdeithas Genweirwyr Caersws

Mae Cymdeithas Genweirwyr Caersws yn rheoli tua saith milltir o bysgota gyda banciau dwbl ar gyfer brithyll, Grayling ac eogiaid ar Afon Hafren uchaf yng nghanolbarth Cymru. Mae ychydig o rywogaethau pysgod bras yn bresennol, ond nid mewn unrhyw niferoedd. Mae’r isafonydd, Nant Carno ac afon Trannon, hefyd yn cynnig pysgota plu helyg ar gyfer brithyll gwyllt.

Dim ond yn bennaf y mae dyfroedd y Gymdeithas yn hedfan ond caniateir pysgota troelli a llyngyr ar y dŵr sydd ar gael i lawr yr afon o bentref Caersws.

Mae afon Hafren yn ystumio drwy rai o’r golygfeydd mwyaf godidog yng nghanolbarth Cymru. Mae’n cael ei fwydo â glaw ond mewn amodau sych caiff y gyfradd llif ei hategu gan ddŵr digolledu a ryddhawyd o gronfa ddŵr Clywedog, sydd tua deng milltir i fyny’r afon ar Afon Clywedog, un o lednentydd afon Hafren.

Mae rhai cau hatsys hedfan ardderchog yn digwydd ar y dŵr yn arbennig grannom a cherrig/anghenfil pryfed ynghyd â gwahanol rywogaethau upadenydd. Gall pysgota plu sych fod yn gynhyrchiol yn ogystal â bod yn heriol pan fo’r dŵr yn glir iawn.

Mae’r dŵr yn nodedig i Grayling, sydd wedi perfformio’n dda yn y blynyddoedd diwethaf ers i’r Gymdeithas gyflwyno rheol dal a rhyddhau ar gyfer y rhywogaeth.

Tocynnau diwrnod ar gael o: Spar, Caersws; Garej CostCutter, Caersws; Gwesty maes mawr, Caersws.

Delwedd © Gareth Lewis

Cymdeithas Genweirwyr Caersws

Enw cyswllt Malcolm Carroll
Cyfeiriad Level Crossing Cottage
Caersws
Powys
SY17 5SF
Cyfarwyddiadau
river severn grayling fishing
River Severn fly fishing
river severn trout fishing
river severn trout fishing

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label