Pysgota gêm yng Nghymru - Fishing in Wales
sea trout fishing in Wales

Pysgota gêm yng Nghymru

Pysgota gêm yng Nghymru

Mae pysgod helgig wedi ffynnu yng Nghymru am filoedd o flynyddoedd, diolch i helaethrwydd ac amrywiaeth ein hafonydd a’n llynnoedd, sy’n cynnig y cynefin dŵr oer perffaith ar gyfer pysgod eogaidd.

Mae ein rhywogaethau pysgod mudol yn cynnig yr her chwaraeon gorau – mae nifer dda o frithyll môr yn rhedeg ein hafonydd bob blwyddyn, gan ddarparu pysgota rhagorol i bysgotwyr plu, denu ac abwyd. Gydag eog o dros 30 pwys yn cael eu cofnodi bob tymor a sewin (brithyll mor) o dros 20 pwys, mae wastad siawns i lanio dalfa’ch oes yng Nghymru – yn aml ar wialen plu.

Mae gennym yn llythrennol filoedd o filltiroedd o afonydd a nentydd lle mae brithyll brown gwyllt brodorol yn nofio mewn helaethrwydd, sy’n gwneud Cymru yn un o’r lleoedd gorau yn y Deyrnas Unedig gyfan, i bysgota plu. O nentydd coetir tawel, i genllifau nerthol clogfeini a nentydd dolydd tawel, brithyll brown yw’r rhywogaeth pysgod dŵr croyw mwyaf eang yng Nghymru ac maent i’w canfod yn aml mewn niferoedd rhyfeddol. Maent yn amrywio o ‘hanner pwyswyr’ maint llaw i angenfilod 6 neu 7 pwys sy’n byw yn ein hafonydd ôl-ddiwydiannol ffrwythlon. Beth bynnag eu maint, byddwch yn sicr o weld harddwch anhygoel ym mhob pysgodyn gwyllt y byddwch chi’n ei ddal yng Nghymru.

Mae ein hucheldiroedd gwyrdd tonnog, dyffrynnoedd dwfn a mynyddoedd garw yn frith o gronfeydd dŵr oer a chlir a llynnoedd rhewlifol. Gyda dros 500 i ddewis ohonynt, mae bron pob un ohonynt yn cynnig pysgota brithyll gwych mewn amgylchoedd gwyllt – yn bennaf pysgota plu am bysgod gwyllt neu weithiau brithyll seithliw wedi’u stocio. Mae pob un ohonynt yn cynnig gwir her yn y golygfeydd mwyaf ysblennydd y gallwch chi eu dychmygu. Mae gennym hefyd nifer o bysgodfeydd dŵr llonydd llai, lle gellir dod o hyd i frithyll stoc dlos a chyfleusterau moethus.

Mae penllwydion yn gyffredin mewn llawer o afonydd yng Nghymru, sy’n eich galluogi i ymestyn eich pysgota trwy gydol misoedd y gaeaf, pan fydd y tymor brithyll ar gau. Gall afonydd Cymru gynhyrchu dalfeydd enfawr o benllwyd, yn bennaf i dechnegau pysgota plu. Mae pysgod sbesimen i’w cael yn aml, gyda rhai ohonynt yn pwyso mwy na 3 pwys (50cm) ac mae’r niferoedd pur o linellau glas a geir yn rhai o’n hafonydd yn rhyfeddol.

Cael pysgota-sut i fynd i mewn i bysgota gêm

Pysgota gêm yw’r math mwyaf cyffredin o bysgota dŵr croyw yng Nghymru. Yn y math yma o bysgota byddwch yn ceisio dal pysgod mewn dŵr croyw, yn hytrach na’r môr ac weithiau mae’r pysgod yn cael eu cymryd am fwyd os yw’r lleoliad neu berchennog y bysgodfa yn caniatáu hynny.

Darganfyddwch Mwy

Eog a brithyll môr – canllaw gofalu am bysgod a ffotograffiaeth

Darganfyddwch Mwy

Pysgota plu afon i ddechreuwyr: 10 cynghorion gorau

Erioed wedi ffansio pysgota eich afon leol am frithyll? P’un a yw eich diet arferol yn bysgota dŵr llonydd, neu os ydych chi’n fishi bras sy’n ceisio rhoi cynnig ar rywbeth newydd, rydych chi i mewn am driniaeth.

Darganfyddwch Mwy
Fideo
llyn fishing Hywel morgan

Cymry Llŷn yn pysgota gyda Hywel Morgan

Gyda dros 500 o lynnoedd gwyllt a chronfeydd dŵr, mae Cymru yn baradwys i’r pysgotwr dwr llonydd-gyda chyflenwadau a brithyll…

Darllen mwy
Blog
Fishing River Dee

Pysgota afon yng Nghymru ar gyfer brithyll gwyllt – Mae pysgotwyr plu yn baradwys

Mae Cymru’n baradwys i ‘ Fly Fisher ‘ lle gellir gweld Brithyll Brown gwyllt mewn nentydd ac afonydd ar hyd…

Darllen mwy

This website uses cookies to improve your experience.