Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Adam Fisher – breuddwydion pysgota - Fishing in Wales

Adam Fisher – breuddwydion pysgota

Guides and Instructors

Mae gan Adam Fisher dros 30 mlynedd o brofiad o bysgota, ac mae tyfu i fyny ar Afon Gwy yn meddu ar ddealltwriaeth o’r afon y gall ychydig o bobl eraill ei chyfateb. Gan weithio gyda Sefydliad Gwy ac Wysg am nifer o flynyddoedd mae ganddo wybodaeth heb ei ail o’u curiadau pasbort, yn ogystal â llawer o afonydd eraill a dyfroedd llonydd yn yr ardal.

Mae Adam yn codi tâl wrth yr awr, mae’n ddelfrydol os ydych chi am gyfarfod yn eich lleoliad dewisedig i gerdded y darn a thrafod tactegau neu grefftau dŵr.

Dyma ychydig o syniadau o’r hyn y gall Adam ei gynnig i chi:

-Pysgota plu ar gyfer Brithyll Brown gwyllt ar nentydd Mynydd Cymreig diarffordd neu ar afon Wysg.
-Pysgota wyneb am Carp ar ddyfroedd llonydd, neu flawd yn pysgota’r ymylon ar gyfer tench ac arian.
-Stelcio a trotian am siwed a barbel.
-Pysgota plu neu’n trotian ar gyfer Grayling.
-Roving i Pike a siwed yn y gaeaf.
-Pob agwedd o bysgota am farwol glwy ar afon gogoneddus Gwy

Oherwydd gofynion rhedeg pysgotwyr (cangen adwerthu breuddwydion pysgota), mae’r archebion arweiniol yn brin. Fodd bynnag, croesewir archebion o hyd felly holwch am ragor o wybodaeth. fel arall, ewch i bysgotwyr, 4 stryd fawr, Ross on Wye, HR9 5HL-Adam yma ac mae’n fwy na pharod i’ch helpu chi i gael y gorau o’ch pysgota.

Adam Fisher – breuddwydion pysgota

Ardal a gwmpesir De a Chanolbarth Cymru/Borders
Cymwysterau Canllaw pro Patagonia, wedi'u hyswirio'n llawn, hyfforddiant cymorth cyntaf.
Gwasanaethau pysgota bras, pysgota plu, afonydd, llynnoedd, gêm pob rhywogaeth a bras
Cyfarwyddiadau
Guides and Instructors
Vaughan Thomas saltwater fly fishing guide

Vaughan Thomas – Saltwater pysgota plu Cymru

Mae gan Vaughan dros 40 mlynedd o brofiad o bysgota, gan gynnwys gêm, môr a bras, gan ddefnyddio technegau pysgota…

Darllen mwy
Guides and Instructors

Nigel Crook-FS yn arwain

Mae Nigel wedi bod yn pysgotwr angerddol dros ben ers 1985, wrth drolio am mecryll o’r cwch ym Mae…

Darllen mwy
Guides and Instructors

Phil Ratcliffe pysgota plu

Mae Phil wedi bod yn pysgota’n anghyfreithlon ers dros 37 o flynyddoedd, a’i angerdd yw pysgota’r afonydd ar gyfer Grayling,…

Darllen mwy