Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgota bras yng Nghymru - Fishing in Wales
Carp Lake Wales

PYSGOTA BRAS YNG NGHYMRU

Mae gan Gymru bron bob rhywogaeth pysgota fras y gallwch chi feddwl amdanynt – o benhwyaid a chlwydi, i garp, barbel a chub. Mae afonydd, llynnoedd, camlesi a physgodfeydd Cymru yn darparu pysgota bras o’r safon uchaf ar gyfer ymwelwyr a physgotwyr lleol. Mae ein daearyddiaeth syfrdanol a’n parciau cenedlaethol yn darparu cefndir syfrdanol ar gyfer pysgota bras, a phrin byddwch yn dod ar draws pysgotwyr eraill.

Mae Cymru yn gartref i’r penhwyad mwyaf erioed yn y DU – sbesimen enfawr o 46 pwys 13 owns (21.5 kg). Gellir dal penhwyaid dros 20 pwys yn rheolaidd, yn aml o lefydd gwyllt a chyfrinachol yn ddwfn yn y bryniau a’r cymoedd anghysbell. Mae clwydi yn rhywogaeth arall sy’n tyfu’n fawr yng Nghymru – nid yw sbesimenau 4 pwys a mwy yn arferol, sy’n gwneud Cymru’n baradwys i bysgotwyr ysglyfaethwyr.

Gallwch ddod o hyd i farbel mewn tair o’n prif afonydd, Gwy, Hafren a Thaf, ac mae’r olaf yn rheolaidd yn cynhyrchu pysgod ffigur dwbl i bron at 20 pwys. Gellir dod o hyd i ddigonedd o chub yn yr un afonydd, lle gallant gyrraedd meintiau sbesimen o 6 neu hyd yn oed 7 pwys.

Mae Cymru wedi’i bendithio ag ugeiniau o bysgodfeydd bras dŵr llonydd – gyda sawl un yn cynnig llety rhagorol, mynediad hawdd a chyfleusterau, ar ben pysgota carp, merfog, tench ac arian. Heb anghofio ein cronfeydd gwyllt a’n llynnoedd mawr, lle mae bagiau enfawr 100 pwys a mwy o wrachod duon a chroesrywiau yn aros i gael eu dal ar unrhyw ddiwrnod.

Yn ogystal, nid yw pysgota bras yn gyffredin iawn yng Nghymru, sy’n golygu nad ydych byth yn gwybod beth y gallech chi ddod ar ei thraws – am botensial! Mae pysgota bras yng Nghymru yn baradwys i’r pysgotwr bras.

Canllaw i ddechreuwyr ar bysgota bwydo

Yn wych ar gyfer amrywiaeth enfawr o bysgod pori o’r gwaelod, mae’r bwydo nofio yn offeryn defnyddiol ar gyfer unrhyw Genweiriwr bras brwd i’w meistroli.

feeder fishing wales
Darganfyddwch Mwy

Canllaw i ddechreuwyr i gofal pysgod

Darganfyddwch Mwy

Cael pysgota-sut i fynd i bysgota bras

Pysgota bras yw un o’r mathau mwyaf cyffredin o bysgota yng Nghymru. Yn y math yma o bysgota rydych chi’n ceisio dal pysgod mewn dŵr croyw yn hytrach na’r môr, ac mae’r pysgod yn cael eu dychwelyd i’r dŵr yn lle mynd â nhw am fwyd.

Darganfyddwch Mwy
Blog

Pysgota bras yng Nghymru

Mae Cymru’n enwog am ei harfordir garw a’i Pharciau Cenedlaethol mynyddig. Mae daearyddiaeth drawiadol y wlad yn darparu rhai o’r…

Darllen mwy
Fideo
llandefedd

Pysgota bras yng Nghymru-Llandegfedd cronfa ddŵr merfogiaid

Mae gan Gymru leoliadau gwych ar gyfer pysgota bras, yn arbennig, mae gennym leoliadau naturiol mawr sy’n gartref i ddigonedd…

Darllen mwy
Blog
River Wye barbel

12 cynghorion pysgota barbel

Mae barbel yn un o’r pysgod dŵr croyw cryfaf, pwerus y byddwch byth yn dod ar draws. Cymaint yw’r wefr…

Darllen mwy