Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Gromain & Llansteffan uchaf) - Fishing in Wales
gromain river wye fishing

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Gromain & Llansteffan uchaf)

Wedi’i osod yn erbyn cefnlen ddramatig y Mynydd DU, mae’r Gromain & Llansteffan uchaf yn ddarn 1.5 milltir o hyd sy’n ymestyn y clawdd uchaf a dwbl ar lan afon Gwy.

Mae’r traeth wedi’i gynnal yn dda ac yn addas i bysgotwyr anghyfreithlon ar bob lefel. Mae’r Wybr yma yn afon fawr, tua 70 llath ar draws mewn mannau, sy’n rhedeg dros Graig lechi gyda’r pyllau dwfn a’r rhedfeydd cyflym sy’n nodweddu’r rhan hon o’r afon – clasur o ddŵr anghyfreithlon ar gyfer eogiaid, brithyll a Grayling.

Ar gyfer pysgotwyr eogiaid Mae 17 o byllau a enwir ac mae’r Beat yn darparu pysgota dros amrywiaeth dda o uchderau dŵr. Mae gan rai o’r pyllau fyrddau i bysgota oddi wrtho ond ar y cyfan, mae’r rhan hon o Afon Gwy yn gymharol anodd i fustachu felly mae’n rhaid i unrhyw wadnau wedi’u teimlo neu eu stiwio.

Ar gyfer pysgotwyr brithyll a Grayling Mae amrywiaeth eang o ddŵr ar gael – fflatiau clêr sych, rhediadau graean, dŵr poced, sianeli dyfnach a dŵr gwyn, cyflym. Mae rhai brithyll arbennig o fawr yn y rhan hon o’r afon gyda’r mwyaf yn y blynyddoedd diwethaf hyd at 8lbs, er bod y pysgod maint hwn fel arfer yn cael eu dal gan fflêr a spinwyr mwy o faint pysgotwyr eogiaid. Ceir pen da o frithyll Brown Gwyllt a Grayling ledled y strydoedd.

I bysgotwyr bras, ynghyd â rhai o Big siwed, dacl a Pike, mae’r bysgodfa wedi cynhyrchu farwol glwy ambell waith yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Caniateir trotian ar gyfer Grayling o 1af Hydref tan 2 Mawrth.

Mae dau fan parcio, y ddau yn agos iawn at yr afon.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label