Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Whiteford Sands - Fishing in Wales

Whiteford Sands

Mae Whitford Sands, a elwir hefyd yn Whiteford Burrows, yn ddarn anodd iawn o arfordir. Maent yn gymysgedd o dywod a chreigiau, yn pysgota yn debyg. Mae ganddi dantows a rhwygo’r llanw peryglus iawn. Cynghorir yn gryf mai dim ond ar lanw uchel y caiff ei bysgota heb hirgoes. Roedd y tywod yn rhan o amrywiaeth o artisti, felly Gochelwch rhag cregyn heb ffrwydro, sydd weithiau’n cael eu darganfod.

Mae pysgod yn cynnwys smwdod, draenogiaid y môr, mecryll, pysgod llech, gwyniaid, codlo, garfish, dogfish, wrasse, conger, Bream, pysgod sbardun, hyrddyn, pollack, lleden.

Cymerwch y ffordd i Fairy Hill, arwyddbyst oddi ar y A4118, ac oddi yno Dilynwch arwyddion Llangennith. O’r ffordd hon, cymerwch y lôn i Lanmadog (Llanmadog). Mae parcio ar gael yma, ac yna taith gerdded ysgafn i’r traeth.

Delwedd © Graham Taylor ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Whiteford Sands

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Bream môr

Darganfyddwch Mwy

Cwn llyfn ' Smooth-Hound '

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pollack (Pollock)

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Trigger Fish

Darganfyddwch Mwy