Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pwynt Oxwich - Fishing in Wales

Pwynt Oxwich

Mae pwynt Oxwich ym mhen gorllewinol Bae Oxwich ac mae iddo nodau creigiau. Mae pysgota ar dir creigiog.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys smwddfeini, draenogiaid y môr, macrell, pysgod llech, gwyniaid, codlo, garfish, dogfish, wrasse, conger, Bream, pysgod sbardun, hyrddyn, pollack, lleden.

Arwyddion o’r A4118 yw Oxwich. Mae maes parcio ar ben gorllewinol y traeth, o ble mae taith gerdded allan i’r man.

Delwedd © Jeremy Bolwell ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Pwynt Oxwich

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Bream môr

Darganfyddwch Mwy

Cwn llyfn ' Smooth-Hound '

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pollack (Pollock)

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Trigger Fish

Darganfyddwch Mwy