Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porthcawl: pwynt Irongate - Fishing in Wales

Porthcawl: pwynt Irongate

Mae gan Borthcawl bysgota o Irongate Point, sy’n dod o bwynt Hutchwns a phwynt Porthcawl gyda physgota ar waelod tywod a chreigiau.

Mae pysgod a ddelir yn ardal Porthcawl yn cynnwys gurnard, draenogod, pelydrau, pollack, hyrddiaid, conger, macrell.

Er mwyn Irongate Point, Teithiwch i’r De ar y A4106 ym Mhorthcawl ac ewch yn syth ymlaen ar draws Cylchfan. Parhau ar hyd y promenâd heibio i’r Harbwr. Parhewch i fyny’r esplanâd. Mae parcio ar ymyl y ffordd ar gael erbyn y pwynt.

Mae gan Borthcawl hefyd bysgota o bier, sawl traeth a nod creigiau.

Dychmygwch © Nigel Homer a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Porthcawl: pwynt Irongate

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Cwn llyfn ' Smooth-Hound '

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy