Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porth Ceiriad - Fishing in Wales

Porth Ceiriad

Mae traeth Porth Ceiriad yn siâl ar y copa, gyda thywod glân mewn mannau eraill. Mae’n pysgota ar dir glân.

Pysgod yn cynnwys huss, wrasse, esmwythgi, dogfish, gurnard, pelydrau, draenogod, Pollock, Bream, codlo, Whiting, conger.

Ewch i sarn bach, sy’n cael ei arwyddo o Abersoch. Cario’n syth ymlaen trwy sarn bach, arwydd “Cilan”. Teithiwch i lawr y ffordd hon tan fythynnod tair Lon a gwersylla ar y dde. Mae’r chwith nesaf yn arwain i lawr i fferm Nant-y-Big, lle mae parcio’n daladwy. Ewch ar hyd y llwybr at y traeth, sy’n hygyrch drwy hedfan grisiau.

Delwedd © Chris Andrews ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Porth Ceiriad

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Bream môr

Darganfyddwch Mwy

Torbwtiaid

Darganfyddwch Mwy

Pollack (Pollock)

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy