Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Monknash - Fishing in Wales

Monknash

Traeth tywodlyd gyda chreigiau ar y naill ben a’r llall yw monknash. Mae’n pysgota ar dir glân, ac eithrio ger y creigiau, sy’n arw.

Mae’r pysgod yn cynnwys draenogiaid y môr, codlo, monkfish, Ray, dofish, esmwythgi, twrbein.

Cymerwch y B4265 i’r gorllewin o Lanilltud Fawr. Trowch i ffwrdd ar ffordd y Llan, arwydd “Marcross”, yna’n fuan iawn, trowch i’r dde, wedi’i arwyddo am Monknash. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd T ychydig heibio Brychdyn, yna yn gyntaf i lawr lôn. Mae lle parcio ar gael gyferbyn â’r fferm, ac yna taith gerdded ysgafn i’r traeth.

Delwedd © Mick Lobb ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Monknash

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Torbytiaid

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy