Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Penfras - Fishing in Wales

Penfras

Penfras

Gadus morhua

Ceir pysgodyn bwyta gwych, penfras yn gyffredin oddi ar arfordir Cymru. Mae penfras yn mudo’n dymhorol, gyda rhai’n symud i ddyfroedd gogleddol oerach yn yr haf, tra bod sbesimenau eraill (llai fel arfer) yn aros o gwmpas yr arfordir drwy gydol y flwyddyn. Maent yn dychwelyd yn yr Hydref, yn aml mewn niferoedd, yn enwedig ym Môr Hafren sydd â rhediad adnabyddus yn y gaeaf, sydd wedi bod yn gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan benfras archwaeth anystwyth a bydd yn bwydo ar unrhyw beth y gallant ei ddarganfod, gan eu gwneud yn bysgod perffaith i dargedu gyda abwyd. Bydd llyngyr, corgimychiaid, pysgod cregyn, crancod, cimychiaid, Octopws ac unrhyw fath arall o fywyd morol i gyd yn cael eu bwyta. Bydd penfras hefyd yn mynd ati i hela pysgod llai eraill.

Fel arfer cyfeirir at benfreision llai fel ‘ codlo ‘ ond unwaith y maent yn cyrraedd 5lb ynghyd gellir eu galw’n penfras. Mae penfras y ffigur dwbl yn dal i gael ei ddal mewn niferoedd da oddi ar arfordir Cymru.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy