Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Penfras - Fishing in Wales

Penfras

Penfras

Gadus morhua

Ceir pysgodyn bwyta gwych, penfras yn gyffredin oddi ar arfordir Cymru. Mae penfras yn mudo’n dymhorol, gyda rhai’n symud i ddyfroedd gogleddol oerach yn yr haf, tra bod sbesimenau eraill (llai fel arfer) yn aros o gwmpas yr arfordir drwy gydol y flwyddyn. Maent yn dychwelyd yn yr Hydref, yn aml mewn niferoedd, yn enwedig ym Môr Hafren sydd â rhediad adnabyddus yn y gaeaf, sydd wedi bod yn gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan benfras archwaeth anystwyth a bydd yn bwydo ar unrhyw beth y gallant ei ddarganfod, gan eu gwneud yn bysgod perffaith i dargedu gyda abwyd. Bydd llyngyr, corgimychiaid, pysgod cregyn, crancod, cimychiaid, Octopws ac unrhyw fath arall o fywyd morol i gyd yn cael eu bwyta. Bydd penfras hefyd yn mynd ati i hela pysgod llai eraill.

Fel arfer cyfeirir at benfreision llai fel ‘ codlo ‘ ond unwaith y maent yn cyrraedd 5lb ynghyd gellir eu galw’n penfras. Mae penfras y ffigur dwbl yn dal i gael ei ddal mewn niferoedd da oddi ar arfordir Cymru.

Cylchlythyr

Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy
Newyddion

Ffair Gêm Gymreig - 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant,…

Darllen mwy
Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy