Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Penfras - Fishing in Wales

Penfras

Penfras

Gadus morhua

Ceir pysgodyn bwyta gwych, penfras yn gyffredin oddi ar arfordir Cymru. Mae penfras yn mudo’n dymhorol, gyda rhai’n symud i ddyfroedd gogleddol oerach yn yr haf, tra bod sbesimenau eraill (llai fel arfer) yn aros o gwmpas yr arfordir drwy gydol y flwyddyn. Maent yn dychwelyd yn yr Hydref, yn aml mewn niferoedd, yn enwedig ym Môr Hafren sydd â rhediad adnabyddus yn y gaeaf, sydd wedi bod yn gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan benfras archwaeth anystwyth a bydd yn bwydo ar unrhyw beth y gallant ei ddarganfod, gan eu gwneud yn bysgod perffaith i dargedu gyda abwyd. Bydd llyngyr, corgimychiaid, pysgod cregyn, crancod, cimychiaid, Octopws ac unrhyw fath arall o fywyd morol i gyd yn cael eu bwyta. Bydd penfras hefyd yn mynd ati i hela pysgod llai eraill.

Fel arfer cyfeirir at benfreision llai fel ‘ codlo ‘ ond unwaith y maent yn cyrraedd 5lb ynghyd gellir eu galw’n penfras. Mae penfras y ffigur dwbl yn dal i gael ei ddal mewn niferoedd da oddi ar arfordir Cymru.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy