Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Penfras - Fishing in Wales

Penfras

Penfras

Gadus morhua

Ceir pysgodyn bwyta gwych, penfras yn gyffredin oddi ar arfordir Cymru. Mae penfras yn mudo’n dymhorol, gyda rhai’n symud i ddyfroedd gogleddol oerach yn yr haf, tra bod sbesimenau eraill (llai fel arfer) yn aros o gwmpas yr arfordir drwy gydol y flwyddyn. Maent yn dychwelyd yn yr Hydref, yn aml mewn niferoedd, yn enwedig ym Môr Hafren sydd â rhediad adnabyddus yn y gaeaf, sydd wedi bod yn gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan benfras archwaeth anystwyth a bydd yn bwydo ar unrhyw beth y gallant ei ddarganfod, gan eu gwneud yn bysgod perffaith i dargedu gyda abwyd. Bydd llyngyr, corgimychiaid, pysgod cregyn, crancod, cimychiaid, Octopws ac unrhyw fath arall o fywyd morol i gyd yn cael eu bwyta. Bydd penfras hefyd yn mynd ati i hela pysgod llai eraill.

Fel arfer cyfeirir at benfreision llai fel ‘ codlo ‘ ond unwaith y maent yn cyrraedd 5lb ynghyd gellir eu galw’n penfras. Mae penfras y ffigur dwbl yn dal i gael ei ddal mewn niferoedd da oddi ar arfordir Cymru.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy