Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Fae Brychdyn - Fishing in Wales

Fae Brychdyn

Mae Bae Brychdyn yn ddarn anodd iawn o’r morlin. Mae’n gymysgedd o dywod a chreigiau, sy’n pysgota’n debyg. Mae ganddi dantows a rhwygo’r llanw peryglus iawn. Cynghorir yn gryf mai dim ond ar lanw uchel y caiff ei bysgota heb hirgoes.

Mae pysgod yn cynnwys smwdod, draenogiaid y môr, mecryll, pysgod llech, gwyniaid, codlo, garfish, dogfish, wrasse, conger, Bream, pysgod sbardun, hyrddyn, pollack, lleden.

Cymerwch y ffordd i Fairy Hill, arwyddbyst oddi ar y A4118, ac oddi yno Dilynwch arwyddion Llangennith. Yn Llangennith ewch i Burrows Lane i fferm Brychdyn. Mae parcio ar gael yma, ac yna taith gerdded ysgafn i’r traeth.

Fae Brychdyn

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label