Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Dwyrain Freshwater - Fishing in Wales

Dwyrain Freshwater

Mae Freshwater East yn draeth tywodlyd, sy’n pysgota ar waelod tebyg.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys draenogiaid môr, pelydrau, lledod, torbytiaid, maip, cŵn, gwyniaid, llyffgwn, tociad, potio.

Mae Freshwater East ar y B4584 ac mae arwyddbyst oddi ar y B4139 i’r de o Benfro. Mae maes parcio talu ac arddangos taith gerdded fer o’r traeth.

Delwedd © Robin Lucas a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Dwyrain Freshwater

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Torbytiaid

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pollack (Pollock)

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy