Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota'r Bala a'r cylch: llynnoedd y Bala (Llyn Tegid) - Fishing in Wales

Cymdeithas Bysgota’r Bala a’r cylch: llynnoedd y Bala (Llyn Tegid)

Mae Cymdeithas Bysgota’r Bala a’r cylch wedi cymysgu pysgod bras a helgig ar Lyn Tegid (a elwir hefyd yn Llyn y Bala). Dyma’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru bron 6 km o hyd.

Mae ganddi gasgliad amrywiol o rywogaethau pysgod. Mae’r rhain yn cynnwys Perth, Roach, Pike, Brithyll Brown, Grayling, Eels, mintys, loaches, ruffe a bullheads.

Gwyddys fod y Pike a’r brithyll yn tyfu i feintiau sbesimen-Pike i 30lb a mwy ac mae Brithyll ‘ ferox ‘ i 15lb wedi cael eu dal.

Mae Llyn Tegid yn un o’r ychydig lefydd yn y wlad lle gellir dal dŵr llonydd.

Mae’r Gwyniad chwedlonol yn unigryw i’r Llyn. Mae hwn yn borthor planhigyn dŵr dwfn ac yn cael ei ddal yn anaml ar gwialen a lein.

Mae trwydded tymor BDAA yn caniatáu i chi bysgota’r Llyn. Mae tocyn diwrnod pysgota o’r Bala yn rhoi mynediad i’r pysgotwr i holl ddyfroedd y clwb ond nid LLYN TEGID. Mae’n rhaid i’r pysgotwr sy’n dymuno pysgota LLyn Tegid ar docyn diwrnod brynu tocyn o’r warden neu’r peiriant tocynnau ger swyddfa’r warden.

Delwedd © ben Brooksbank ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Cymdeithas Bysgota'r Bala a'r cylch: llynnoedd y Bala (Llyn Tegid)

Enw cyswllt Trevor Edwards
Cyfeiriad 22 Blaenddol
Bala
Gwynedd
LL23 7BB
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label