Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cricieth - Fishing in Wales

Cricieth

Mae gan Gricieth ddau draeth, Cricieth a Marine, wedi’u gwahanu gan y Castell.

Mae traeth Cricieth, i’r dwyrain o’r Castell, yn raean yn bennaf, gyda thywod ymhellach allan, yn pysgota ar dir glân.

Mae traeth y môr, a elwir weithiau yn draeth y Castell, i’r gorllewin o’r Castell, yn dywod â darnau o greigiau, sy’n pysgota ar waelod cymysg.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys cŵn, lledod, dabs, pelydrau, draenogod, fflis, Eels, torbytiaid, gurnards, macrell.

Mae parcio ceir ar gopa’r ddau draeth ond gall fod problemau yn anterth y tymor twristiaid.

Dychmygwch © Eric Jones a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Cricieth

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label