Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Clwb godre'r Mynydd Du -Afon Aman, Cothi & Tywi - Fishing in Wales

Clwb godre’r Mynydd Du -Afon Aman, Cothi & Tywi

Mae Clwb godre’r Mynydd DU wedi pysgota ar sawl afon pysgota yng ngorllewin Cymru ar gyfer brithyll môr, eog a Brithyll Brown.

Mae dyfroedd y clwb yn cynnwys darnau ar Afon Aman, un o lednentydd y Llwchwr, afon Cothi, un o lednentydd y Tywi, a hefyd ar afon Tywi ei hun.

Clwb godre’r Mynydd DU Gellir archebu dŵr ar-lein gyda’r pasport pysgota. Mae tocyn diwrnod clwb yn caniatáu i chi bysgota unrhyw un o’r saith curiad isod ar gyfer eogiaid, brithyll môr neu frithyll Brown ac yn cwmpasu cyfnod o 24 awr rhwng 7am a 7am.

CGMD pysgota curiadau ar y pasport pysgota:

1. Tywi Llanwrda – Tirallen

Yn uwch i fyny’r Tywi rhwng Llangadog a Llanymddyfri Roedd yn fforddio dŵr da ar gyfer brithyll môr ac eog ar y clêr neu yn wir llyngyr neu spinner. Anrheg delfrydol yn ôl yn ystod yr amodau llu pan fydd y pysgod yn rhedeg a lefelau yn rhy uchel ar Llangunor.

2. Pontargothi Cothi – Mynachdu

Nid nepell o’r drysni gyda’r Tywi, y brithyll môr a’r eog fydd yn dal yma wrth aros am lifogydd i fynd â nhw i fyny’r afon. Gyfleus ar gyfer Llangynnwr a stop da dros amser cinio yn y Crescelly Arms cyn mentro i fyny’r afon am weddill pysgota’r clwb.

3. Cothi Abergorlech – Maesybidiau

Hanner ffordd rhwng Nangaredig a’n curad Crugybar Mae’r gurad diarffordd hwn yn dal y clwb (ac o bosibl y ‘ Cothi ‘), sef brithyll môr. Man cadw da ar gyfer eogiaid a brithyll môr.

4. Cothi Crugybar – Ffroodvale a Gwargoro
Dros ddwy filltir o bysgota banc dwbl, mae nifer o byllau yn cael eu cynnal gyda rhediadau da o frithyll môr drwy gydol y tymor, pysgota brith gwyllt a’r siawns o gael eog.

5. Cwrtycadno Cothi – Frongoch ac Aberbranddu

Herio pysgota gwyllt o’r mwyngloddiau aur Rhufeinig i darddiad diwrnod y Cothi yn bysgota am y pysgotwr anturus mewn cefn gwlad a dyfroedd heb eu difetha.

6. Afon Aman Pontaman i Garnant

Un o drysorau cudd Pysgodfeydd De orllewin Cymru. Mae’r afon hon a arferai fod yn felyn o elifiant y pyllau glo ac mae gwaith tingoch bellach yn enghraifft ddisglair o adfywiad yr ardal – goroesodd y Brithyll Brown gwyllt y llygredd: Mae’n ymfalchïo mewn brithyll môr tros ben ac eog toreithiog o ddiwedd y tymor.

Delwedd © Clwb godre’r Mynydd DU

Clwb godre'r Mynydd Du -Afon Aman, Cothi & Tywi

Enw cyswllt Mr J. Curkins
Cyfarwyddiadau

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Sewin - Brithyll môr

Darganfyddwch Mwy

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy